Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten)

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från individ- och familjeomsorgen. Kommunens individ- och familjeomsorg arbetar med både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många olika skeden i livet.

Besök eller kontakta oss

Besöksadress: Södra Klöverstigen 1 i Nödinge.

Telefon- och öppettider

Telefon- och öppettider


Öppettider

Telefontider för handläggare*

Måndag    

08.00–12.00 och 13.00–16.30

 8:30-9:30 

Tisdag

08.00–09.30 och 13.00–18.00

 8:30-9:30

Onsdag

08.00–12.00 och 13.00–16.30

 8:30-9:30

Torsdag

08.00–12.00 och 13.00–16.30

 8:30-9:30

Fredag

08.00–12.00 och 13.00–15.00

 8:30-9:30

Du når oss på telefon via Kontaktcenter, på telefonnummer 0303-70 30 00.

Dagen före helgdag stänger individ- och familjeomsorgens reception för besök klockan 13.00. Det går då att kontakta oss per telefon fram till klockan 15.00.

Vid de tider som individ- och familjeomsorgen inte har öppet och du är i behov av akut hjälp hänvisas till socialjouren i Göteborglänk till annan webbplats, telefon: 031-365 87 00.

Under kontorets öppettider finns det möjlighet att göra anmälningar, ansökningar eller rådgöra med en socialsekreterare som arbetar med barn och unga. Du når denna socialsekreterare genom Kontaktcenter.

* Telefontiderna ovan gäller för försörjningsstödsenheten, barn- och unga utredning samt handläggare på vuxenenheten. Barnsekreterare, handläggare för ensamkommande barn- och unga samt familjehemssekreterare har inga telefontider. För Familjerätten gäller andra telefontider.

Vissa uppgifter registreras

Individ- och familjeomsorgen registrerar uppgifter som du och eventuell medsökande lämnar i ansökan eller anmälan. Uppgifterna hanteras enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Det finns dock undantag. Individ- och familjeomsorgen gör ingen registrering vid vissa av de verksamheter dit du kan komma utan utredning eller beslut från socialtjänsten. Många av socialtjänstens insatser för stöd och rådgivning tillhör denna kategori.  

Personalen har tystnadsplikt

Socialtjänstens hantering av personuppgifter sker enligt sekretesslagen. Alla som arbetar inom individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till någon annan utan stöd i lagstiftningen.

Detta betyder att du som tar kontakt med oss inte behöver vara rädd för att uppgifter lämnas till obehöriga. Enligt lag har du, i de allra flesta fall, också rätt att se alla uppgifter i de dokument som rör dig själv.

Socialtjänstlagen grund för arbetet

I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen. De stöd- och hjälpinsatser som man kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd.

Individ- och familjeomsorgen arbetar också förebyggande och utreder och handlägger försörjningsstöd, vård, behandling och andra insatser eller åtgärder. Arbetet bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Socialtjänstens bestämmelser utgår från alla människors lika värde och lika rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. Frivillighet och medbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av Socialtjänstlagen.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Hitta hit
Individ- och familjeomsorgen
Södra Klöverstigen 1, Nödinge
Visa på kartalänk till annan webbplats

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-24