Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Familj, barn och unga

Kommunens individ- och familjeomsorg erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det.

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen. De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd.

Kommunens individ- och familjeomsorg arbetar med såväl förebyggande verksamhet som utrednings- och behandlingsarbete.

Via menyn hittar du information om olika stödinsatser och förebyggande arbete för barn, ungdomar och familjer.

Överklaga beslut

Om du inte beviljats det du ansökt om har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din socialsekreterare.

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00

Utanför kontorstid, Socialjouren i Göteborg

Telefon: 031-365 87 00

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den