Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Olika anledningar att behöva stöd

Alla mår dåligt ibland. Ibland känner man sig utanför, har många svåra
val att göra, är med om en olycka eller utsätts för ett brott. Här kan
du läsa mer om olika problem och diagnoser och vart du som barn, ungdom eller anhörig kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Klicka på den rubrik du vill läsa mer om.

ADHD innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först. Man störs lätt om det händer mycket omkring en. En del med ADHD är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker.

Läs mer

 1. Om ADHD på 1177.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Sök i första hand hjälp hos skolsköterskan på din skola. I andra hand hos barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.

 1. Skolsköterska
 2. BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Om du är orolig för att du själv eller till exempel en kompis, förälder eller syskon dricker för mycket eller använder droger behöver du inte vara ensam med dina tankar. Det finns bra hjälp att få för den som har alkohol- eller drogproblem.

Läs mer

 1. Om socialtjänstens arbete med missbruk
 2. Om alkohol på UMO.selänk till annan webbplats
 3. Om droger på UMO.selänk till annan webbplats
 4. Om alkoholberoende på 1177.selänk till annan webbplats
 5. Om att bli av med alkohol- eller drogproblem på UMO.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Har du frågor eller behöver hjälp för att bli av med dina alkolhol- eller drogproblem kan du kontakta följande:

 1. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 2. Skolsköterska
 3. Vårdcentraler i Ale kommunlänk till annan webbplats

Att bli arg och få utbrott är vanligt om man mår dåligt. Om man ofta blir arg och får utbrott kan det skapa problem i familjen, i skolan och/eller med kompisar.

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 2. Skolkurator

Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårighet som innebär att det är svårt att lära sig läsa, stava och förstå skrivna texter. Dyslexi beror på att vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats som de ska, men det har ingenting med intelligens att göra. Dyslexi är ärftligt och är vanligare hos pojkar än hos flickor.

Läs mer

 1. Om dyslexi på 1177.selänk till annan webbplats
 2. På Dyslexiförbundet FMLS webbplatslänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du misstänker att du har dyslexi kan du vända dig till:

 1. Skolsköterska

Alla kan få problem med ekonomin under längre eller kortare perioder i livet. Saker som kan ge problem med ekonomin kan vara att någon eller bägge dina föräldrar blivit arbetslösa. Det kan leda till att dina föräldrar inte har råd att köpa dig nya gympaskor eller har råd att låta dig följa med på klassresan.

Om dina föräldrar inte har tillräcklig med inkomster kan de kontakta Försörjningsstödsenheten på Socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Läs mer

 1. Om när pengarna inte räcker på webbplatsen Koll på soclänk till annan webbplats
 2. Om att få ekonomiskt stöd på webbplatsen Koll på soclänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Har din familj svårt att få pengarna att räcka till varje månad och du vill ha någon att prata med kan du vända dig till:

 1. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 2. Skolkurator

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig, det vill säga har något med kroppen att göra. Man kan exempelvis vara rullstolsburen eller sakna en arm. Man kan också ha en psykisk funktionsnedsättning vilket innebär att den är osynlig men visar sig exempelvis genom att man har svårt att läsa och förstå skyltar eller att man har svårt att koncentrera sig under en lång tid när någon annan pratar.

Läs mer

 1. Om det stöd och den service kommunen kan ge
 2. Om funktionsnedsättning på 1177.selänk till annan webbplats
 3. Om att funka olika på UMO.selänk till annan webbplats
 4. Om LSS på webbplatsen Koll på soclänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt till stöd och service. Du hittar mer information om vilket stöd som du kan få via länken nedan:

 1. Vilket stöd kan man få? - ale.se

Har någon behandlat dig illa för att du är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer? Det kan handla om kränkningar eller övergrepp, både psykiska, fysiska eller sexuella från partners, familj, klasskompisar, vänner och andra personer som finns i din omgivning. Om du är utsatt för detta så berätta om din situation för någon. Prata med någon du litar på och förklara hur det ligger till, det kan vara till exempel en familjemedlem, kompis, skolsköterska, kurator eller lärare. Du kan även vända dig till ungdomsmottagningen.

Läs mer

 1. Om sexuell identitet och HBTQ på UMO.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 2. Skolkurator
 3. Skolsköterska

Får du inte leva som du vill? Begränsar familjens eller släktens regler vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med? Bestraffas du om du bryter mot familjens regelsystem? Den som utsätts för någon av dessa saker kan vara utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld. Hedersrelaterat våld och förtryck kan vara fysiskt och psykiskt eller att en person isoleras eller kontrolleras.

Läs mer

 1. Om hedersrelaterat våld och förtryck på UMO.selänk till annan webbplats
 2. Om hedersrelaterat våld och förtryck på Rädda Barnens webbplatslänk till annan webbplats
 3. Om hedersvåld och hedersförtryck på webbplatsen Koll på soclänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Polisen – hedersrelaterade brottlänk till annan webbplats
 2. Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten)
 3. Akut hjälp: Ring Polisen på telefon 112

Har du gjort något dumt och har svårt att rätta till det själv eller har du begått ett allvarligt brott? Umgås du i kretsar där andra begår brott och du riskerar att bli indragen? Då kan du få stöd på olika sätt.

Läs mer

 1. Om unga som begår brott på Polisens webbplatslänk till annan webbplats
 2. Om du gör något brottsligt på webbplatsen Koll på soclänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten)

De flesta hamnar en eller flera gånger i livet i en personlig kris. Krisen kan bero på en hemsk eller sorglig händelse, men kan också vara en period i livet då man utvecklas och förändras mycket. En kris kan sägas vara ett resultat av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation man hamnat i.

Läs mer

 1. Om att hamna i kris på 1177.selänk till annan webbplats
 2. Om att vara i kris på UMO.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 2. Skolkurator

Om du eller någon annan blir illa behandlad av människor runt omkring, kallas det mobbning. En enstaka taskig grej räknas inte som mobbning. Det är när det händer flera gånger och får den som behandlas illa att må dåligt, som det räknas som mobbning.

Läs mer

 1. Om mobbning och kränkande behandling i skolan
 2. Om mobbning på UMO.selänk till annan webbplats
 3. Om mobbning och hur du hanterar det på 1177.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Det kan vara bra att börja med att berätta om mobbningen för någon vuxen som du känner, till exempel någon i familjen. Om du går i skolan kan du till exempel berätta det för en lärare, skolkuratorn eller skolsköterskan.

 1. Skolkurator
 2. Skolsköterska
 3. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats

Att känna sig lite deppig och nedstämd ibland är helt normalt och är framför vanligt under tonåren. Att vara osams med kompisen, ha det jobbigt hemma eller kämpa hårt med skolarbetet kan påverka hur du mår. Det kan också ha hänt något i livet som gör att du mår sämre en period. Andra gånger har du ingen aning om varför livet känns som det gör. Skulle du känna dig mer deppig än vad du tror är normalt kan det handla om en depression.

Vanliga tecken vid depression

 • Du isolerar dig från jämnåriga och har tappat lusten för att gå ut eller hitta på roliga saker.
 • Du tycker att livet känns allmänt meningslöst och ingenting känns kul.
 • Du har svårt att sova eller har minskad aptit.
 • Du har en känsla av att inte vara värd något.
 • Du har svårt att koncentrera dig på skolarbetet.

Läs mer

 1. Om nedstämdhet på 1177.selänk till annan webbplats
 2. Om depression på 1177.selänk till annan webbplats
 3. Om nedstämdhet och depression på UMO.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 2. Skolkurator
 3. Skolsköterska
 4. BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Dina föräldrar (vårdnadshavare) ska ta hand om dig tills du har fyllt 18 år. De ska till exempel se till att du har det bra, känner dig trygg och har någon att lita på. Du har rätt att bli behandlad med respekt och inte utsättas för kränkande behandling. Du har också rätt att själv få vara med och bestämma och säga vad du tycker om sånt som har med ditt liv att göra. Det står i svensk lag och i FN:s barnkonvention.

Ibland klarar inte föräldrar av sitt ansvar. Då har både du och dina föräldrar rätt att få stöd och hjälp.

Läs mer

 1. Om när det är jobbigt hemma på webbplatsen Koll på soclänk till annan webbplats
 2. Om du inte kan bo kvar hemma på webbplatsen Koll på soclänk till annan webbplats
 3. Om hur en förälder ska vara på 1177.selänk till annan webbplats
 4. Om familj på UMO.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Ta i första hand kontakt med socialtjänsten för att få veta vilket stöd och hjälp du och dina föräldrar kan få. Du kan även kontakta BRIS om du vill veta mer om dina rättigheter eller behöver någon att prata med.

 1. Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten)
 2. BRISlänk till annan webbplats

Du ska inte behöva må dåligt i din skola. Alla situationer är unika och du vet bäst själv hur det känns att vara i din situation. Trivs du inte i skolan kan det finnas många olika orsaker till det och även många lösningar på problemen.

Ibland behöver du andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet.

Läs mer

 1. Om frånvaro i grundskolan
 2. Tips för att trivas i skolan på UMO.selänk till annan webbplats
 3. Om problem i skolan och skolk på 1177.selänk till annan webbplats
 4. Om du skolkar på webbplatsen Koll på soclänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du upplever problem i skolan kan du vända dig till en lärare, skolkuratorn eller skolsköterskan. Utanför skolan kan du vända dig till ungdomsmottagningen.

 1. Skolkurator
 2. Skolsköterska
 3. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats

Sexuella övergrepp är när någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja är sexuella övergrepp.

Läs mer

 1. Om sexuella övergrepp
 2. Om sexuella övergrepp mot barn och unga på 1177.selänk till annan webbplats
 3. Om våldtäkt och andra sexuella övergrepp på UMO.selänk till annan webbplats
 4. Om sexuella övergrepp på webbplatsen Koll på soclänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten)
 2. Skolkurator
 3. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats

Vem som helst kan hamna i situationer när tankar på att ge upp infinner sig och då kan döden kännas som en möjlig utväg. Att tänka på självmord är inte samma sak som att verkligen vilja dö. Många har självmordstankar någon gång under livet, men såna tankar ska alltid tas på allvar.

Om du själv eller någon i din närhet har tankar på självmord ska du söka hjälp. Även om det just nu känns omöjligt, finns det alltid andra utvägar. Och det finns hjälp att få.

Läs mer

 1. Om hjälp och stöd om du har självmordstankar på 1177.selänk till annan webbplats
 2. Om självmordstankar på UMO.selänk till annan webbplats
 3. Om självmordstankar på Minds webbplatslänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats
 2. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 3. Skolkurator
 4. Minds självmordslinjelänk till annan webbplats
 5. Akut hjälp: Ring sjukvården på telefon 112

Att vara självdestruktiv, att göra sig själv illa, kan vara ett av många sätt att försöka hantera känslor som känns smärtsamma. Den kroppsliga smärtan kan ibland vara lättare att hantera. Man kan lätt fastna i såna beteenden, trots att de kan få en att må sämre. För att må bättre är det viktigt att berätta för någon hur man mår. Det finns hjälp att få.

Läs mer

 1. Om att skada sig själv på 1177.selänk till annan webbplats
 2. Om att skada sig själv på UMO.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 2. Skolkurator
 3. BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa kan vara att dina föräldrar vill att familjens situation ska bli bättre än vad den har varit. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Även om dina föräldrar bestämmer sig för att separera har du rätt att vara tillsammans med båda dina föräldrar, om det är det bästa för dig. Dina föräldrar ska se till att det blir så bra som möjligt för dig efter skilsmässan eller separationen. Om dina föräldrar inte kan samarbeta kan de ta hjälp av socialtjänsten för att hitta lösningar som är bra för dig.

Läs mer

 1. Om skilsmässa eller separation i en barnfamilj på 1177.selänk till annan webbplats
 2. Om skilda föräldrar på UMO.selänk till annan webbplats
 3. Om skilsmässa och separation på webbplatsen Koll på soclänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 2. Skolkurator

Sorg är en naturlig del av livet. Att sörja hjälper en att bearbeta och acceptera det som har hänt. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när du har varit med om något allvarligt som förändrar livet. Att sörja kan ta tid, men det hjälper en att komma vidare. Så småningom blir smärtan i minnena svagare.

Läs mer

 1. Om sorg på 1177.selänk till annan webbplats
 2. Om sorg på UMO.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 2. Skolkurator

Stress är den känsla som uppstår när man känner att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på, eller när man har för höga krav och förväntningar på sig. Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner
återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem.

Läs mer

 1. Om stress på 1177.selänk till annan webbplats
 2. Om stress på UMO.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 2. Skolkurator
 3. Vårdcentraler i Ale (1177.se)länk till annan webbplats

Det är mycket som händer i kroppen när du sover. I puberteten är sömnen extra viktig för att du ska växa och utvecklas. Man behöver också sova för att hålla sig frisk, kunna tänka klart och lära sig nya saker.

Problem med sömnen är vanligt och ungefär var tredje person har sömnbesvär då och då. Har du svårt att sova är det viktigt att du tänker igenom dina vanor och frågar dig om du behöver ändra på något. Har sömnbesvären varat länge kan du behöva hjälp att komma till rätta med problemen.

Läs mer

 1. Om sömnsvårigheter på 1177.selänk till annan webbplats
 2. Om barnets sömn i tonåren på 1177.selänk till annan webbplats
 3. Om sömn på UMO.selänk till annan webbplats
 4. Tips, råd och hjälp för barn eller tonåringar med sömnproblem på sömnapné.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Skolsköterska
 2. Vårdcentraler i Ale (1177.se)länk till annan webbplats

Att utsättas för ett brott, som till exempel att någon slår en, hotar en eller stjäl något från en, är alltid jobbigt. Man hamnar i en oväntad situation där man måste tänka på sånt som anmälan, försäkring och vittnesmål, och kanske kommer i kontakt med polisen och andra myndigheter.

Upplevelsen av att utsättas för ett brott kan påverka mycket, bland annat ens känslor. Det finns hjälp att få för att bättre klara tiden efter ett brott.

Läs mer

 1. Om att vara utsatt för brott på UMO.selänk till annan webbplats
 2. Om att få stöd efter ett brott på UMO.selänk till annan webbplats
 3. Om att vara utsatt för brott på Brottsofferjourens webbplats för ungalänk till annan webbplats
 4. Om dina rättigheter vid brott på jagvillveta.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Polisen – utsatt för brottlänk till annan webbplats
 2. Brottsofferjouren för ungalänk till annan webbplats
 3. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 4. Skolkurator

Våld och hot är allvarliga sätt att bli dåligt behandlad på. Ändå händer det att man tänker att det som man själv råkat ut för egentligen inte är så allvarligt eller att det är ens eget fel.

Man har rätt att slippa våld och hot, men råkar man ut för det finns hjälp att få på olika sätt. Det kan kännas svårt att hålla jobbiga erfarenheter för sig själv, och man ska inte behöva göra det.

Läs mer

 1. Om våld och hot
 2. Om våld och övergrepp på 1177.selänk till annan webbplats
 3. Om att växa upp med våld hemma på webbplatsen Koll på soclänk till annan webbplats
 4. Om våld från vuxna i familjen på UMO.selänk till annan webbplats
 5. Om våld i relationer på UMO.selänk till annan webbplats
 6. Om våld på BRIS webbplatslänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten)
 2. Familjehuset i Ale
 3. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 4. Skolkurator
 5. Akut hjälp: Ring Polisen på telefon 112

Ångest är starka känslor av oro och rädsla. För många är ångesten knuten till något obehagligt som har hänt tidigare eller till något man tror skulle kunna hända framöver och som väcker oro. Men man kan också få intensiv ångest utan att man riktigt förstår varför man mår så dåligt.

De flesta upplever ångest någon gång. Det kan vara obehagligt men det är inte farligt. Du kan lära dig att hantera eller minska din ångest, och det finns bra hjälp att få.

Läs mer

 1. Om ångest på 1177.selänk till annan webbplats
 2. Om ångest på UMO.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Ale ungdomsmottagninglänk till annan webbplats
 2. Skolkurator
 3. Skolsköterska
 4. BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Om man tänker väldigt mycket på mat och vad man äter kan det bero på en ätstörning. Det är vanligt att den som har en ätstörning tänker mycket på sin kropp och är sträng eller dömande mot sig själv.

En ätstörning stör alltid kroppens naturliga funktioner. Det kan vara farligt för kroppen, och därför är det viktigt att få hjälp så tidigt som möjligt.

Läs mer

 1. Om ätstörningar på 1177.selänk till annan webbplats
 2. Om ätstörningar på UMO.selänk till annan webbplats
 3. På webbplatsen ätstörning.selänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig

Om du vill ha hjälp eller behöver prata med någon kan du vända dig till följande:

 1. Ale ungdomsmottagning (UMO.se)länk till annan webbplats
 2. Skolsköterska
 3. BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-08-25