Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten)

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från individ- och familjeomsorgen. Kommunens individ- och familjeomsorg arbetar med både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många olika skeden i livet.

Besök eller kontakta oss

Besöksadress: Södra Klöverstigen 1 i Nödinge.

Ska du lämna in dokument och handlingar, till exempel återansökningar för ekonomiskt bistånd eller besöka socialtjänsten akut? Du är välkommen till vår reception på Södra Klöverstigen 1 under våra öppettider. Det finns även möjlighet att lägga handlingar i brevinkastet som finns vid Kontaktcenter.

Efter kontorstid och på kvällar och helger finns socialjouren tillgängliga vid behov som vanligt.

Telefon- och öppettider

Öppettider


Öppettider

Måndag    

08.00–12.00 och 13.00–16.30

Tisdag

08.00–12:00 och 13.00–18.00

Onsdag

08.00–12.00 och 13.00–16.30

Torsdag

08.00–12.00 och 13.00–16.30

Fredag

08.00–12.00 och 13.00–15.00

Du når oss på telefon via Kontaktcenter, på telefonnummer 0303-70 30 00.

Dagen före helgdag stänger individ- och familjeomsorgens reception för besök klockan 13.00. Det går då att kontakta oss per telefon fram till klockan 15.00.

Vid de tider som individ- och familjeomsorgen inte har öppet och du är i behov av akut hjälp hänvisas till socialjouren i Göteborg Länk till annan webbplats., telefon: 031-365 87 00.

Under kontorets öppettider finns det möjlighet att göra anmälningar, ansökningar eller rådgöra med en socialsekreterare. Du når denna socialsekreterare genom Kontaktcenter.

Vissa uppgifter registreras

Individ- och familjeomsorgen registrerar uppgifter som du och eventuell medsökande lämnar i ansökan eller anmälan. Uppgifterna hanteras enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Det finns dock undantag. Individ- och familjeomsorgen gör ingen registrering vid vissa av de verksamheter dit du kan komma utan utredning eller beslut från socialtjänsten. Många av socialtjänstens insatser för stöd och rådgivning tillhör denna kategori.

Personalen har tystnadsplikt

Socialtjänstens hantering av personuppgifter sker enligt sekretesslagen. Alla som arbetar inom individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till någon annan utan stöd i lagstiftningen.

Detta betyder att du som tar kontakt med oss inte behöver vara rädd för att uppgifter lämnas till obehöriga. Enligt lag har du, i de allra flesta fall, också rätt att se alla uppgifter i de dokument som rör dig själv.

Socialtjänstlagen grund för arbetet

I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen. De stöd- och hjälpinsatser som man kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd.

Individ- och familjeomsorgen arbetar också förebyggande och utreder och handlägger försörjningsstöd, vård, behandling, stöd i hemmet och andra insatser eller åtgärder. Arbetet bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialtjänstens bestämmelser utgår från alla människors lika värde och lika rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. Frivillighet och medbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av socialtjänstlagen.

Vid akut fara kontakta polisen på telefon: 112

Kontakt

Under kontorets öppettider finns det möjlighet att göra anmälningar, ansökningar eller rådgöra med en socialsekreterare. Du når socialsekreteraren genom Kontaktcenter.

Telefon

Du når oss via kontaktcenter, telefon: 0303-70 30 00

Öppettider

Måndag
08.00–12.00
13.00–16.30

Tisdag
08.00–12:00
13.00–18.00

Onsdag
08.00–12.00
13.00–16.30

Torsdag
08.00–12.00
13.00–16.30

Fredag
08.00–12.00
13.00–15.00

Dagen innan en helgdag
Dagen före helgdag stänger individ- och familjeomsorgens reception för besök klockan 13.00. Det går då att kontakta oss per telefon fram till klockan 15.00.

Socialjouren i Göteborg kan hjälpa dig när vi har stängt
Vid de tider som individ- och familjeomsorgen inte har öppet och du är i behov av akut hjälp kan du kontakta socialjouren i Göteborg Länk till annan webbplats., telefon: 031-365 87 00.

Vid akut fara kontakta polisen på telefon: 112

Sidan kontrollerades av:

den