Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Misstanke om barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till individ- och familjeomsorgen.

Vuxna och barn som har problem inom familjen kan vända sig till socialtjänsten för att få information om vilken hjälp som finns.

Innan du gör en anmälan kan du ta kontakt med socialtjänsten för att diskutera din oro.

Är du osäker på om du skall göra en anmälan eller inte, är du välkommen att ringa oss för rådgivning.

Anonym anmälan

Det går att göra en anmälan anonymt, det vill säga utan att man lämnar sitt namn. Tänk då på att inte presentera dig med namn när du ringer eller att ditt namn finns med i adress eller innehåll om du mailar in din orosanmälan. Lättast är att använda ale kommuns e-verktyg för orosanmälan. Då skickas din orosanmälan in utan att du behöver uppge namn, mailadress eller telefonnummer.

Hur kan du anmäla?

Det finns flera sätt att lämna in orosanmälan på, se alternativen nedan.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag.

Vad händer sen?

När du väl lämnat in en orosanmälan så har socialtjänsten 14 dagar på sig att göra en så kallad förhandsbedömning som avslutas med att socialtjänsten inleder eller inte inleder en utredning. Du som privatperson har ingen möjlighet att få återkoppling eller annan information kring vad som händer efter det att orosanmälan inkommit.

Kontakt

Kontaktcenter,
telefon: 0303-70 30 00


Mottagningsenheten arbetar:
Måndag: 08:00-16:30
Tisdag: 08:30-18:00
Onsdag: 08:30-16:30
Torsdag: 08:30-16:30
Fredag: 08:00-15:00

Utanför kontorstid kan du kontakta Socialjouren i Göteborg,
telefon: 031-365 87 00


Vid akut fara kontakta polisen på telefon: 112

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2021-02-11