Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Faderskap

För barn till föräldrar som inte är gifta med varandra måste faderskapet respektive föräldraskapet formellt fastställas. Anledningen är främst att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara.

Så här går det till

Att fastställa faderskap eller föräldraskap innebär i praktiken att föräldrarna besöker kommunen och undertecknar handlingarna. I samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad. Om faderskapet inte fastställs genom bekräftelse kan det bli aktuellt att fastställa faderskapet i domstol.

Vem handlägger ärendet?

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har ansvaret för faderskapsärenden och dessa handläggs av Kontaktcenter eller via familjerättshandläggare på socialkontoret.

Har du frågor eller vill fastställa faderskap ska du i första hand vända dig till Kontaktcenter.

Kommunen kontaktar modern

Efter att barnet är fött skickar Skatteverket meddelande till kommunen. En kommunvägledare på Kontaktcenter kontaktar därefter modern för att påbörja processen att fastställa faderskap.

Boka tid för att fastställa faderskap

Om ni vill ni påbörja utredningen innan barnet är fött kan ni ringa och beställa tid.

Om barnet ska ha den andra förälderns efternamn

Om barnet ska ha den andre förälderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet/föräldraskapet är fastställt. Det är bland annat därför viktigt att faderskapet/föräldraskapet fastställs så tidigt som möjligt. Utredningen kan påbörjas före barnets födelse.

Samkönade föräldrar

För samkönade föräldrar måste föräldraskapet fastställas även om föräldrarna är gifta med varandra. Innan faderskapet/föräldraskapet är fastställt har barnet inte några juridiska rättigheter i förhållande till den andra föräldern.

Kontakt

Familjerätten

(nås via Kontaktcenter)

Telefontid till Familjerätten är tisdag-fredag kl 08.30­–09.30

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00

Öppettider:
Måndag-fredag
kl 8.00­–16.30

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den