Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem

Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem är insatser som du kan ansöka om när barnet eller ungdomen för en längre eller kortare tid behöver få stöd och stimulans i en annan miljö.

Kontaktperson, kontaktfamilj

Barn kan behöva fler vuxna än föräldrarna som kan erbjuda omsorg och stimulans. En kontaktfamilj/kontaktperson stöttar och finns till för ett eller flera barn under en kortare eller längre tid. Kontaktfamiljen tar emot ett barn eller syskon någon eller några gånger i månaden. Kontaktpersonen träffar barnet/ungdomen någon eller några gånger i veckan/månaden.

För föräldrarna kan denna kontakt vara en frist och en trygghet i vardagslivet. Att det finns andra vuxna som ser och bryr sig om deras barn.

Så här utses kontaktperson, kontaktfamiljer:

Kontaktfamiljer ska ha intresse och tid i vardagen för att ta emot ett barn i sitt hem några gånger i månaden. Alla blivande kontaktfamiljer utreds noga genom:

 • hembesök
 • intervjuer
 • registerutdrag (till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, kronofogdemyndigheten och försäkringskassan).

Vem kan få en kontaktperson/familj?

En kontaktperson eller kontaktfamilj kan ge stöd åt en medmänniska eller familj under en tid. Stöd kan ges till:

 • förälder som behöver avlastning och/eller stöd i föräldrarollen
 • barn eller ungdom som har det svårt i hemmet, i skolan, på fritiden eller med kompisar
 • personer som har missbruksproblem

Familjehem

Svårigheter i en familj kan leda till att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Barn och unga mellan 0 och 18 år kan placeras i familjehem. Orsaken kan vara att föräldrarna har problem med missbruk, sjukdom eller att föräldern av annan anledning inte kan ge barnet vad det behöver. Placering i familjehem kan också behövas om barnet själv har problem.

Familjehemmet ska öppna sitt hem och sin familj för barnet, dela det med barnets föräldrar och samarbeta med socialtjänsten. Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Barn i familjehem får som grupp lägre skolresultat än andra barn. Ale kommun arbetar med metoden Skolfam som är en arbetsmodell som syftar till att höja skolresultatet för barn i familjehem. Skolfam består av ett team med en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som jobbar tillsammans med barnet för att öka chanserna för barnet att lyckas i skolan. Klicka här för att läsa mer om Skolfam. Länk till annan webbplats.

Så här utses ett familjehem:

Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet och ska alltid komma i fråga i första hand. Om det inte finns något lämpligt hem i barnets närhet kan det flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att barnet placeras i familjehem mot föräldrarnas vilja.

Familjerna ska ha ett stabilt och ordnat liv, både socialt och ekonomiskt. Det är viktigt att familjehemmet:


 • har engagemang, tid och utrymme för att ta emot andras barn i sitt hem
 • samarbetar med barnets biologiska föräldrar, för att barnet ska må så bra som möjligt
 • samarbetar med socialtjänsten och andra verksamheter som är viktiga för barnet.

Alla blivande familjehem utreds noga genom:

 • hembesök
 • intervjuer
 • registerutdrag (till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, kronofogdemyndigheten och försäkringskassan).

Det kostar inget

Att få en kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem kostar dig ingenting.

Ansökan samt mer information?

Ring eller maila Kontaktcenter så hjälper dem dig att få kontakt med familjehemsverksamheten. Kontaktuppgifter finns högst upp på denna sida.

Är du intresserad av att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?

Vi behöver alla sorters kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila och har tid.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den