Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem

Vill du vara stöd till en person eller ta emot ett barn i ditt hem? Bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj.

Vill du hjälpa till?

Vi behöver ständigt olika typer av familjer och kontaktpersoner. Om du har ett stabilt och ordnat liv, både socialt och ekonomiskt, och känner att du vill göra en insats - anmäl ditt intresse via länken:

  1. Anmäl ditt intresse att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Familjehem

Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem öppnar ni ert hem och er familj för barnet. Ni delar föräldraskapet med barnets biologiska föräldrar och samarbetar med socialtjänsten. Familjehem är det man förr i tiden kallade för fosterhem.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning, hjälp och stöd.

Barnen som behöver komma till ett familjehem är, som alla människor, olika. Vad de har gemensamt är att deras föräldrar av olika orsaker inte kan ge dem den trygghet och den omsorg de behöver. Föräldrarna kan exempelvis ha missbruksproblem eller lida av psykisk sjukdom. Det sätter självklart sina spår hos barnen. Innan ett barn flyttar till er får ni all den information ni behöver om barnet för att på bästa sätt förstå och kunna ta hand om barnet.

Kontaktfamilj och kontaktperson

Som kontaktfamilj tar du eller ni emot ett barn eller ett syskonpar i ert hem någon eller några helger i månaden. När barnet kommer på besök gör ni vanliga saker. Spännande utflykter är inte det viktiga, huvudsaken är att du tar dig tid för barnet.

Som kontaktperson är du ett extra stöd, ofta för en ungdom, som behöver en vuxen förebild utöver mamma eller pappa. Ditt uppdrag kan handla om att hjälpa till att skapa en bättre fritid eller hjälpa till att bryta negativa mönster. Ni träffas en gång i veckan och gör något tillsammans, ibland oftare eller ibland mer sällan.

Det finns många olika anledningar till att barn kan behöva en extrafamilj eller en extra vuxen. Barnets förälder är oftast ensamstående och har begränsad möjlighet till avlastning. Gemensamt för alla barnen är att de behöver fler trygga vuxna som har tid för dem.

Praktisk information

  • en stabil situation
  • engagemang, tid och utrymme för att ta emot andras barn i ert hem
  • möjlighet att samarbeta med barnets biologiska föräldrar för att barnet ska må så bra som möjligt
  • möjlighet att samarbeta med socialtjänsten och andra verksamheter som är viktiga för barnet

Alla blivande familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer utreds noga genom:

  • hembesök
  • intervjuer
  • registerutdrag (till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, kronofogdemyndigheten och försäkringskassan).

Utredningstiden kan variera mellan några veckor och ett par månader beroende på hur vi kan få ihop tider för att träffas. Det viktigaste är att vi får möjlighet att lära känna varandra för ett fortsatt samarbete.

Familjen och socialtjänsten har regelbundna träffar för stöd och vägledning i uppdraget. Du får en grundutbildning, du erbjuds kontinuerligt föreläsningar, utbildningar och möjlighet att träffa andra familjer med liknande uppdrag.

Socialtjänsten finns till hands för vägledning och följer regelbundet upp hur barnet har det. Barnet kan själv alltid vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En del kallas omkostnadsersättning och som ska täcka barnets omkostnader
  • En del är arvode, vilket är ersättning till familjehemmet.

Ale kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om ersättning till familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Information om ersättningar till kontaktfamiljer och familjehem på SKRs webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information och intresseanmälan

Vill du veta mer om att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj?
Fyll i formuläret nedan eller ta kontakt med kontaktcenter på telefon 0303 -70 30 00 så hjälper de dig vidare.
Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den