Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Separation, skilsmässa

Ibland kan det behövas utomstående, professionell hjälp för att hitta vägar ur svårigheterna – både om man funderar på att skiljas eller redan har bestämt sig.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen hjälper makar, sambor och familjer som har problem och svårigheter i sina parförhållanden eller andra nära relationer. På frivillighetens grund erbjuder vi samtal till er som vill få det bättre i er relation, övervinna tveksamheter eller avsluta ert förhållande.

  1. Läs mer om familjerådgivning.

Skilsmässa – att gå skilda vägar

Om man har bestämt sig för att gå skilda vägar, oavsett om man är gift eller sammanboende, följer ofta en kaotisk tid där många praktiska beslut ska tas, i synnerhet om det finns barn i familjen. Skilsmässa eller separation där barn är inblandade kan ibland leda till konflikter om vårdnad, boende och umgänge. Om föräldrarna inte kan komma överens finns det stöd och hjälp att få från familjerätten för att komma vidare.

Har man inga barn och gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om man vill kan man få betänketid innan man skiljer sig. Om man har hemmavarande barn under 16 år eller om en av parterna inte vill skiljas får man alltid betänketid.

Samarbetssamtal för att komma överens om barnen

Föräldrar är välkomna att beställa tid för samarbetssamtal hos familjerätten för att komma fram till gemensamma lösningar om barnens boende, umgänge med mera. Föräldrarna kan få hjälp med att skriva avtal om vårdnad om barn, boende, umgänge och fördelning av kostnader vid umgängesresor. För att avtalen ska godkännas ska innehållet i avtalen vara till barnens bästa.

  1. Läs mer om vårdnad, boende, umgänge och samarbetssamtal.

Kontakt familjerättsenheten

Kontakta familjerättsenheten om du har frågor som handlar om möjligheten för föräldrar och barn att få hjälp när man har svårt att samarbeta om barnen. Vi kan även svara på frågor om lagen som handlar om vårdnad, boende och umgänge och hur man gör om man måste gå till domstolen för att man inte överens om barnen.

Kontakt

Familjerätten

(nås via Kontaktcenter)

Telefontid till Familjerätten är tisdag-fredag kl 08.30­–09.30

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00

Öppettider:
Måndag-fredag
kl 8.00­–16.30

Sidan kontrollerades av:

den