Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt ta del i samhället. Här kan du läsa om det stöd och den service kommunen kan ge.

I menyn kan du läsa om hur Ale kommun kan hjälpa dig med olika former av stöd och service. Du kan också läsa om hur du går tillväga när du ansöker om hjälp.

Ansvaret för det verksamhetsområde som rör funktionshinder regleras främst i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade men även i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommunens insatser ska präglas av respekt för den enskilde och bygga på inflytande och delaktighet.

En dag i Jonathans liv

Jonathan, 26 år, bor i ett LSS-boende i Ale kommun, jobbar på daglig verksamhet och spelar fotboll med kompisarna på kvällen. Se filmen om hur kommunens stöd till honom ser ut.

Läs mer här om vilket stöd man kan få

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den