Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bostad med särskild service

enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

För personer med funktionsnedsättning finns boenden med särskild service. Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) finns olika typer av bostad med särskild service.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 p LSS

Detta är boenden för barn eller ungdomar med funktionsnedsättning som av någon anledning inte har möjlighet att bo hemma.

Det kan bero på att barnet eller ungdomen har mycket omfattande funktionsnedsättningar och behöver stå mycket stöd att det inte fungerar för föräldrarna att ta hand om barnet eller ungdomen hemma. Det kan också handla om bristande föräldraförmåga när det gäller att ta hand om barnet eller ungdomen med funktionsnedsättning.

Ungdomar kan i vissa fall beviljas bostad med särskild service för barn om de tillhör en personkrets enligt 1 § LSS och har valt att studera på internatskola. Om skolan har tillstånd att bedriva LSS verksamhet så fungerar internatboendet som ett särskilt boende.

Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 § 9 p LSS

De vanligaste formerna av bostad med särskilt service är gruppbostad eller servicebostad. Den enda skillnaden mellan dessa olika boendeformer är hur stort behov du har av personalstöd.

  • Gruppbostad är för dig som har omfattande behov av stöd och omvårdnad. Det finns tillgång till personal dygnet runt.
  • Servicebostad kan passa för dig som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder.  En personalgrupp ger personligt stöd hela eller delar av dygnet beroende på den enskildes behov.
  • Särskilt anpassad bostad är ofta en lägenhet i det normala bostadsbeståndet. Det finns inget personalstöd i särskilt anpassad bostad. I vissa fall behövs bostadsanpassning kompletterad med stöd i form av till exempel personlig assistans, hemtjänst eller boendestöd.

I Ale kommun finns det gruppbostäder i Nödinge, Nol, Älvängen samt Krokstorp.

Servicebostäder finns i Surte, Nödinge samt Älvängen.

Ansökan

Du ansöker om bostad med särskild service hos kommunens socialsekreterare på Biståndsenheten. Efter ansökan genomför socialsekretaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov du har och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Erbjudande om bostad

Beslut om bostad med särskild service eller särskilt boende verkställs utifrån individuella behov. Utgångspunkten är att du får ett boende i kommunen. Du kan komma med önskemål om var du vill bo, men du kan inte välja själv. När du beviljats insats blir du erbjuden ett boende utifrån dina behov. Det är ditt behov av stöd som avgör vilken typ av boende du kan få. 

Om du har fått ett beslut om boende och har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta boendestrateg inom verksamhetsområde Funktionsstöd. Du når boendestrateg via Kontaktcenter på telefonnummer 0303- 70 30 00.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den