Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Individuell plan

När du får beslut om en LSS-insats ska du erbjudas en individuell plan. Din socialsekreterare upprättar denna tillsammans med dig och de du har valt att bjuda in. Du som redan har beslut om en insats kan när som helst begära att få en individuell plan, kontakta då din socialsekreterare på Biståndsenheten.

Syftet med en individuell plan

Syftet med den individuella planen är att du ska få inflytande över ditt planerade stöd. Med en individuell plan blir du mer delaktiga i besluten som tas.

Om du har flera kontakter med olika aktörer, som till exempel skola/arbete/daglig verksamhet, sjukvård, habilitering, socialtjänst etcetera så kan en invidiuell plan underlätta samordningen mellan de myndigheter som du har kontakt med.

En individuell plan gör det tydligt vad ditt mål med planen är och vilken aktör som ska göra vad. Samordningen ska ske på en övergripande nivå och avse dina nuvarande insatser eller planering av framtida insatser.

På mötet bestäms även när ni ska ses igen för att följa upp planen. Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året. Du kan även när som helst välja att avsluta din individuella plan.

Hör av dig till Biståndsenheten om du är intresserad av att få en individuella plan.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den