Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Korttidsvistelse och korttidstillsyn

enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

På korttidsverksamheten inom Ale kommun finns det möjlighet för barn och ungdomar med funktionshinder att få korttidstillsyn både korttidsvistelse.

Korttidsvistelse

Insatsen korttidsvistelse, enligt 9 § 6 p lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), kan erbjudas både som rekreation och miljöombyte, eller som avlastning för anhöriga. I verksamheterna för korttidsvistelse finns en personalgrupp som är tillgänglig dygnet runt. Aktiviteterna som görs är utifrån barnets intresse och önskemål. Barnets bästa är i fokus och stödet skall vara individuellt anpassat.

Syftet med vistelsen är att barnen/ungdomarna ska ges möjlighet till aktiviteter och kompiskontakter samt att familjen ska ges avlastning. 

Korttidsverksamhet i Ale

Korttidsverksamheten finns på korttidshem i Nödinge och i Älvängen.

Det går även att verkställa korttidsvistelse i en stödfamilj istället för på ett korttidshem.

Korttidstillsyn efter skolan

Insatsen korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, enligt 9 § 7 p lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), ersätter fritidsverksamheten som barnet fram tills denna ålder haft rätt till.

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter själva skoldagen samt under skollov. Skolans ansvar enligt skollagen gäller till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

I Ale så verkställs korttidstillsynen på våra korttidshem.

Avgift för måltider

Det utgår en måltidsavgift för vistelsen från och med ankomstdagen.

Ansökan

Du kan ansöka om korttidsvistelse och/eller korttidstillsyn hos socialsekreterare på Biståndsenheten. Efter ansökan genomför socialsekretaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov du har och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig. Vill du veta mer om hur handläggningen går till, läs vidare under "Stöd och insatser enligt LSS Länk till annan webbplats.".

 

Kontakt

Korttidshemmet
Telefon: 0303-964 75

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors


Relaterad information


Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den