Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ledsagning

enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ledsagarservice innebär att ge personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter att kunna ha kontakt med andra och delta i samhällslivet.

En ledsagare följer dig till och från aktiviteter. Insatsen är personlig och utgår från dina behov. Ledsagaren kommer vid önskad och överenskommen tidpunkt till hemmet eller annan mötesplats och följer dig till den önskade aktiviteten.

Vem har rätt till ledsagare?

Den person som har funktionshinder, syn- eller hörselskada eller psykisk sjukdom och behöver hjälp att komma utanför sitt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice. Insatsen är behovsprövad vilket innebär att den måste ansökas genom Lagen om Stöd och Service till Vissa funktionshindrade (LSS).

Tillhör man inte en av personkretsarna enligt LSS, så som finns beskrivet på sidan "Stöd och insatser enligt LSS" så kan man ansöka om ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Hur får du ledsagarservice?

Du ansöker om ledsagarservice hos socialsekreterare på Biståndsenheten.

Vad kostar det?

Att ha ledsagare enligt LSS och SoL kostar dig ingenting, men du står själv för egna kostnader i samband med olika aktiviteter, resor etc.

Ledsagare omfattas av sekretesslagen 7 kap § 4.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den