Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Taxor och avgifter enligt LSS 2023

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade anger att avgifter bara kan tas ut i vissa fall.

För personer som har rätt till personlig assistans genom försäkringskassan får avgift tas ut. Kommunen får i vissa fall ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter av dem som har pension eller annan inkomst av motsvarande storlek.

Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckligt med pengar för sina personliga behov.

Måltidsavgifter

Gruppbostad

Kost i gruppbostad: 3 474 kr/månad.

Korttidstillsyn (FSO)

Frukost: 18 kr

Mellanmål: 18 kr

Lunch: 42 kr


Korttidsvistelse/stödfamilj

Måltider

0-6 år

7-12 år

13-20 år

21 år-


67 kr

79 kr

91 kr

112 kr


Avgifter för resor

Resor som sker till och från boende till korttidsvistelse/dagcenter och korttidstillsyn för ungdomar över 12 år (förlängd skolbarnsomsorg) betalas av den enskilde. För resor till och från särskola erbjuds skolskjuts. Läs mer om hur du går tillväga för att söka skolskjuts.

I övrigt hänvisas till gällande färdtjänstregler och kollektivtrafiktaxan. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2020-10-19. 

Kontakt

Avgiftshandläggare

Avgiftshandläggare utreder och beslutar om avgifter som är kopplade till vissa insatser.

Telefontider: mån, ons, fre klockan 09.00-12.00

Du når samtliga handläggare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den