Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska bli fullt delaktiga. Det finns många hinder i vår offentliga miljö som gör det svårt för personer med funktionsnedsättning att vara aktiva och delaktiga kommuninvånare.

Ale kommun har en funktionshinderpolitisk plan som ska leda till bättre tillgänglighet för alla i samhället. Det handlar om tillgänglighet sett ur ett fysiskt, socialt och emotionellt perspektiv.

Planens övergripande syfte är att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i samhällslivet. Planen bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Observera att planen gäller fram till 2021-12-31

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den