Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vilket stöd kan man få?

Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till hjälp och stöd om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.  Målet är att personer med funktionsnedsättning ska få goda levnadsvillkor och få möjlighet att leva som andra.

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. LSS är en så kallad "pluslag" vilket innebär att LSS inte tar över annan lagstiftning som socialtjänstlag, hälso-och sjukvårdslag, färdtjänstlag, skollag med flera.

Vilka omfattas av LSS?

Rätt till insatser har personer

 • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen  ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

De som inte omfattas av LSS kan få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilket stöd och service kan beviljas?

De insatser som kan beviljas är

 • biträde av personlig assistent
 • ledsagarservice
 • biträde av kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet

Du ansöker om stöd och service enligt LSS hos kommunens biståndshandläggare. Blanketter hittar du under "Ansökan och blanketter".

Biståndsenheten utreder och beslutar

På biståndsenheten arbetar biståndshandläggare som utreder och beslutar om de insatser som du ansöker om. Där arbetar också administratörer som utreder och beslutar om avgifter som är kopplade till vissa insatser.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter hjälpbehovet. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd eller boende som kan bli aktuellt.

Så här ansöker du om stöd

Ansökan

Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig.

Kontakta biståndshandläggaren i ditt område om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp.

Du kan också skicka en skriftlig ansökan till biståndsenheten. Blanketter hittar du under "Ansökan och blanketter" i menyn.

Utredning

Efter ansökan genomför handläggaren en social utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov som föreligger och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din handläggare på Biståndsenheten. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Kontakt

Biståndsenheten


Handläggare funktionshinder
Funktionshinderenheten tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser som personlig assistens, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare, avlösare.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

 

Handläggare Äldreomsorg
Handläggarna inom äldreomsorgen tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i hemmet, avlastning.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30Administratörer
Administratörer utreder och beslutar om avgifter som är kopplade till vissa insatser.

Du når Biståndsenheten via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

E-tjänster, blanketter

 1. Ansökan och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-07-03 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.