Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice fungerar som avlastning för dig som vårdar en anhörig med funktionsnedsättning eller som har ett barn med funktionsnedsättning.

Vad innebär insatsen?

Avlösarservice innebär att en avlösare kommer till hemmet och stöttar personen med funktionshinder så den anhöriga kan få avlastning, göra aktiviteter/ärenden eller resa bort. Avlösning kan ges både som regelbunden insats och vid tillfälliga behov.

Vem har rätt till avlösarservice?

Socialsekreterare på Biståndsenheten gör en individuell bedömning om vem som har rätt till insatsen avlösarservice.

Hur får du avlösarservice?

Du ansöker om avlösarservice hos kommunens socialsekreterare.

Så här går det till

Om du beviljas avlösarservice så får du alltid träffa den person som är tilltänkt avlösare så att båda parter känner sig trygga. Därefter sker avlösningen i hemmet eller i dess direkta närhet efter utformad genomförandeplan.

Vad kostar det?

Att få avlösning enligt LSS kostar dig ingenting. Upp till 10 timmar/vecka är det kostnadsfritt enligt SOL.

Avlösare omfattas av sekretesslagen 7 kap § 4 .

Kontakt

Biståndsenheten


Handläggare funktionshinder
Funktionshinderenheten tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser som personlig assistens, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare, avlösare.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

 

Handläggare Äldreomsorg
Handläggarna inom äldreomsorgen tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i hemmet, avlastning.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

 

Du når biståndsenheten via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den