Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Boendestöd

Du som bor i egen bostad kan få boendestöd. Det kan vara både praktiskt och socialt stöd. Målet är att stödet ska förbättra din livssituation och skapa struktur i vardagen.

  • Insatsen boendestöd beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) till individer med psykiska, neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar samt till individer med missbruk och beroende. Boendestöd är en frivillig insats och är avgiftsfri.
  • Boendestöd kan till exempel innebära pedagogiska, sociala och praktiska aktiviteter där du själv är delaktig i stödet. Insatsen är utformad efter ditt behov.
  • Syftet med insatsen är bland annat att öka din möjlighet att få struktur på din vardag och att stärka dig som individ. Målet med insatsen är att du skall uppleva trygghet i ditt boende och i din livssituation.
  • Du ansöker om boendestöd hos socialsekreterare på Biståndsenheten.

Kontakt

Biståndsenheten

 

Du når biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den