Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bostad med särskild service

För personer med funktionsnedsättning finns boenden med särskild service. Via menyn kan du läsa mer om Ale kommuns olika boenden.

Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) finns olika typer av bostad med särskild service. Huvudformerna är gruppbostad och servicebostad.

Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

  • Gruppbostad är för dig som har omfattande behov av stöd och omvårdnad. Det finns tillgång till personal dygnet runt.
  • Servicebostad kan passa för dig som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder.  En personalgrupp ger personligt stöd hela eller delar av dygnet beroende på den enskildes behov.
  • Särskilt anpassad bostad är ofta en lägenhet i det normala bostadsbeståndet. Det finns inget personalstöd i särskilt anpassad bostad. I vissa fall behövs bostadsanpassning kompletterad med stöd i form av till exempel personlig assistans, hemtjänst eller boendestöd.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Detta är boenden för barn eller ungdomar med funktionsnedsättning som av någon anledning inte har möjlighet att bo hemma.

Ansökan

Du ansöker om bostad med särskild service hos kommunens socialsekreterare på Biståndsenheten. Efter ansökan genomför socialsekretaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov du har och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig. Vill du veta mer om hur handläggningen går till, läs vidare under "Vilket stöd kan man få?".

Erbjudande om bostad

Beslut om bostad med särskild service eller särskilt boende verkställs utifrån individuella behov. Utgångspunkten är att du får ett boende i kommunen. Du kan komma med önskemål om var du vill bo, men du kan inte välja själv. När du beviljats insats blir du erbjuden ett boende utifrån dina behov. Det är ditt behov av stöd som avgör vilken typ av boende du kan få. 

Om du har fått ett beslut om boende och har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta boendestrateg inom verksamhetsområde funktionshinder. Du når boendestrateg via Kontaktcenter på telefonnummer 0303- 70 30 00.

Kontakt

Biståndsenheten

 

Du når biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den