Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Mat

Om du har svårigheter att laga din mat själv kan du ansöka om att få hjälp att köpa/laga mat i hemmet som ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Du som har svårt att handla eller laga mat på egen hand kan du ansöka om stöd för:

  • Beställning eller inköp av livsmedel
  • Tillredning av måltider (få maten lagad)

Hur många måltider och vilken hjälp du får anpassas utifrån ditt specifika behov. Kontakta socialsekreterare på Biståndsenheten som gör en bedömning utefter din ansökan.

Vanliga frågor och svar

Svar: Hjälpen anpassas utifrån ditt individuella behov. Det går alltså inte att generellt säga hur många mål mat om dagen du kan få hjälp med.

Ja, om det är så ditt behovet ser ut. Du får hjälp med det du behöver och inte kan klara av själv.

Ja, du kan själv välja vad som ska handlas utifrån det sortiment som finns i ”närmaste butik med fullgott utbud”.

Om du har tre eller fler insatser per dag kan du få matlagning i hemmet.

Du kommer att bli kontaktat av hemtjänsten för att tillsammans planera in den nya hjälpen.

Kontakt

Biståndsenheten


Handläggare funktionshinder
Funktionshinderenheten tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser som personlig assistens, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare, avlösare.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

 

Handläggare Äldreomsorg
Handläggarna inom äldreomsorgen tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i hemmet, avlastning.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

 

Du når biståndsenheten via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den