Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Deklaration/redovisning

Som god man har du vissa skyldigheter när det gäller att redovisa uppgifter till överförmyndarnämnden och skatteverket.

Deklaration av arvode

Vid de tillfällen då huvudmannen själv ska betala hela eller delar av arvodet ska en förenklad arbetsgivardeklaration lämnas in till Skatteverket. Du hittar blanketten på skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats

Avdragen skatt och sociala avgifter ska betalas in till huvudmannens skattekonto.

Till din hjälp har skatteverket också en hjälpblankett för dig som god man och förvaltare som finns att hämta här.länk till annan webbplats

Har du frågor kring hur deklarationen ska göras? Kontakta Skatteverketlänk till annan webbplats på telefon: 0771-567 567

Redovisning

Förteckning över tillgångar och skulder

Inom två månader från förordnandet ska en förteckning på särskild blankett lämnas till överförmyndarnämnden. Den ska ta upp huvudmannens tillgångar och skulder vid den tidpunkt då gode mannen tillträdde. Självklart ska huvudmannens fullständiga namn och personnummer anges liksom den gode mannens personuppgifter inklusive adress och telefonnummer. Kopior på alla handlingar, exempelvis kontobesked och värdeintyg, ska skickas med som bilagor.

Förteckningen ska lämnas på heder och samvete samt vara daterad och undertecknad.

Årsräkning över ekonomisk förvaltning

Förvaltningen redovisas årsvis före den 1 mars året efter det år redovisningen gäller på särskild årsräkningsblankett som skickas in till överförmyndarnämnden. Räkenskaperna ska styrkas med verifikationer.

Årsräkningen ska ta upp:

  • Huvudmannens tillgångar och skulder vid årets början och slut (i förekommande fall uppdragets början och årets slut respektive årets början och uppdragets slut).
  • Sammanställning av inkomster (inkomsterna före skatt och eventuella andra avdrag) och utgifter (inklusive skatt, avgifter med mera) med verifikationer.
  • Kontobesked för bankmedel och värdepapper.
  • Taxeringsbesked för eventuella fastigheter.

Årsräkningen ska lämnas på heder och samvete och vara daterad och undertecknad.

Redogörelse

Tillsammans med årsräkningen lämnas på särskild blankett en redogörelse för hur uppdraget genomförts.

Sluträkning

När ditt förordnande som god man eller förvaltare upphör (genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du lämna en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens medel. Sluträkningen ska lämnas in till överförmyndaren senast 1 månad efter att förordnandet upphörde.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dagen då ditt förordnande som god man eller förvaltare upphörde.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en sluträkning:

  • Begär saldobesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar per den dag då godman- eller förvaltarskapet upphörde.
  • Om huvudmannen har avlidit ska du bifoga dödsfallsintyg som utfärdas av Skatteverket. Bifoga även namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndarnämnden skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godman- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet
  • Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller företa andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet och du gör då inte längre detta i egenskap av god man eller förvaltare.

Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 37 06

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 32 68

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-08-26