Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

God man

Personer som på grund av sjukdom, ålderdom, funktionsnedsättning eller liknande inte klarar att tillvarata sina intressen, och inte kan få hjälp på annat sätt, kan få hjälp av en god man. Godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan bestå av tre delar; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Godmanskap är frivilligt när man förstår vad saken gäller och bygger på ett samarbete mellan den hjälpbehövande (huvudmannen) och den gode mannen. En god man ska inte göra saker för den hjälpbehövande som denne inte samtycker till. När det gäller vardagsbestyr såsom att betala räkningar behöver den gode mannen dock inte fråga den hjälpbehövande om ett särskilt samtycke för detta.

Om den hjälpbehövande själv inte kan uttrycka sin vilja kan det i vissa fall vara lämpligt att den gode mannen först diskuterar frågor som uppkommer med anhöriga. Den gode mannen har dock i slutändan bara skyldigheter gentemot den hjälpbehövande och beslutar självständigt i frågor som rör personen.

Vad gör en god man?

En god mans uppdrag kan variera beroende på hur situationen ser ut för den hjälpbehövande. En god man kan till exempel hjälpa till med ansökningar till myndigheter, försäljning av bostad eller att se till att räkningar blir betalda. Den hjälpbehövande kan också behöva byta boende eller få hjälp av någon som företräder honom eller henne vid en vårdplanering. Det är däremot inte den gode mannen som praktiskt ska utföra de nödvändiga åtgärderna.

En god mans uppgift är att samordna insatser och se till att saker blir utförda. Insatser såsom städning, inköp av matvaror eller promenader är alltså inte uppgifter som en god man gör.

Vad kostar det?

En god man har rätt till skäligt arvode. Det går inte att på förhand säga exakt hur stort arvodet kommer att bli. Några faktorer som påverkar arvodets storlek är:

  • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten.
  • Uppdragets ”svårighetsgrad”.
  • Antalet insatser under året.
  • Ekonomins omfattning.

Huvudregeln är att huvudmannen (den hjälpbehövande) betalar arvodet till sin ställföreträdare. Huvudmannen betalar då även arbetsgivaravgift på arvodet. I vissa fall betalar Ale kommun arvodet till den gode mannen. Ale kommun betalar arvodet om båda nedanstående faktorer är uppfyllda:

  • Huvudmannens skattepliktiga bruttoinkomst understiger 2,65 prisbasbelopp.
  • Huvudmannens tillgångar understiger 2 prisbasbelopp.

I de fall huvudmannen själv betalar arvodet finns många gånger möjlighet att hos Försäkringskassan ansöka om merkostnadsersättning som då täcker arvodeskostnaden.

Hur får jag en god man?

Du själv eller dina närmaste anhöriga kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten som är den myndighet som beslutar om godmanskap. Blankett för egen ansökanPDF och blankett för ansökan från anhörigPDF hittar du här.

Sjukvård och socialtjänst är skyldiga att anmäla behov av god man om de anser att det behövs. AnmälanPDF skickas till överförmyndarnämnden.


Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 37 06

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 32 68

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Självservice

  1. -tjänster, blanketterAnsökan och andra blanketterlänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-08-26