Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Överförmyndarnämnden i Ale kommun

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Ale kommun har man valt att ha en nämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.​

Överförmyndarnämndens uppgift är att se till att de personer som inte själva kan bevaka sina intressen och förvalta sin egendom skyddas. Det gäller omyndiga barn och vuxna personer som på grund av sjukdom eller liknande förhållanden inte själva kan göra detta.

Överförmyndarnämnden granskar att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sitt uppdrag. Överförmyndarnämnden ska särskilt se till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna som inte tas i anspråk för detta är tryggt placerade.

Granskningen sker genom att överförmyndarnämnden begär in redovisningar årligen från gode män och förvaltare samt från vissa förmyndare. Med förmyndare menas både föräldrar och förordnade förmyndare. Föräldrabalkens regler styr den största delen av verksamheten.

Överförmyndarnämnden medverkar när en god man eller förmyndare ska förordnas av tingsrätten. I en del ärenden har överförmyndarnämnden rätt att förordna godmanskap och att avsluta dessa när gode mannens uppdrag är slutfört.

Det är kommunfullmäktige som utser överförmyndarnämnden och länsstyrelsen som kontrollerar den.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-18 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.