Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Synpunktshantering

Om du har synpunkter eller klagomål på en enskild god man, förvaltare eller förmyndare bör du framföra dessa till överförmyndarnämnden då nämnden är ansvarig för att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare för personer i Ale kommun. Vi utreder alla klagomål som kommer in till oss.

För att kunna handlägga ett ärende som ett klagomål krävs i regel att klagomålet inkommer skriftligen till överförmyndarnämnden. I klagomålet bör du uppge den gode mannens namn, huvudmannens namn samt framföra de synpunkter eller det klagomål som du har. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss innan du skickar in klagomålet.

En kopia av skrivelsen skickas till berörd god man/förvaltare för att ge denne tillfälle att yttra sig. Efter att yttrandet inkommit utreder förvaltningen om någon åtgärd behöver vidtas.

Om du har synpunkter eller klagomål av något slag på överförmyndarnämnden kan du självklart framföra dessa till förvaltningen. I första hand bör du framföra dina synpunkter skriftligen till oss. Antingen genom vanligt post till Överförmyndarnämnden, Ale kommun, 449 80 Alafors, eller per e-post till overformyndare@ale.se

Du kan också vända dig till Länsstyrelsen eller JO om du har klagomål på överförmyndarnämndens verksamhet.

Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 30 00

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 30 00

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den