Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

God man för bortavarande eller okänd

Om en en arvinge eller testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet, eller om det är osäkert om det finns någon okänd arvinge, ska en god man förordnas.

Uppdraget att bevaka en okänd eller bortavarande arvinges rätt innebär att gode mannen ska kallas till bouppteckning och närvara vid denna. Gode mannen ska vidare
verka för att arvskifte kommer till stånd.

Med bortavarande menas också personer som försvunnit.

I vilka fall överförmyndarnämnden ska förordna en god man för bortovarande eller okänd regleras i 11 kapitlet 3 § föräldrabalken. Överförmyndaren ska förordna god man enligt ovan efter anmälan eller när behovet blir känt på annat sätt. Krävs en god man för den som har rätt i ett dödsbo, ska det anmälas till överförmyndarnämnden av den som har boet i sin vård.

Anmälan eller ansökan om god man för bortovarande eller okänd görs skriftligen till överförmyndarnämnden.

Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 30 00

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 30 00

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den