Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Patientnämnden

Har du synpunkter, klagomål, frågor eller förslag när det gäller hälso- och sjukvården eller tandvården är du välkommen att kontakta patientnämnden. Nämnden är en fristående opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal helt kostnadsfritt kan vända sig.

Nämndens handläggare utreder ditt ärende, föreslår lösningar och kan hjälpa vidare till annan instans till exempel: Patientförsäkringen Länk till annan webbplats., Läkemedelsförsäkringen Länk till annan webbplats.eller Hälso - och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN Länk till annan webbplats..

Hur gör man?

När ett problem uppstått kontaktar du i första hand den som är ansvarig för verksamheten. Vill man efter denna kontakt diskutera frågan med en oberoende person, kan du vända dig till patientnämnden.

Vi har tystnadsplikt

Patientnämndens handläggare och politiker har tystnadsplikt och arbetar under samma sekretessregler som personal i vården. Patientnämndens verksamhet regleras i Lag om patientnämndsverksamhet och har som huvuduppgift att stödja och hjälpa patienter.

Så här får du kontakt med din patientnämnd

Kontaktperson för kommunen är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Den som vill ha ett ärende behandlat, kontaktar
Patientnämndens kansli Göteborg:


Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg
Postadress: Patientnämndernas kansli, Regionens hus, 405 44 Göteborg
Telefon: 010-441 20 00
E-post: patientnamnden@vgregion.se

Hemsida: www.vgregion.se/patientnamnden Länk till annan webbplats.

Länk till Patientnämnden Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den