Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vårdplanering

När du varit inlagd på sjukhus och ska skrivas ut kan du antingen åka direkt hem utan vårdinsatser eller få en vårdplan. Vårdplanen kan exempelvis handla om hemtjänst och hemsjukvård som du behöver när du har kommit hem, eller vilken fortsatt vård du ska få på din vårdcentral.

Hur går vårdplaneringen till?

Sjukhuset meddelar berörda parter (som till exempel vårdcentral och kommun) om du önskar insatser efter utskrivning. Det är sjukhuset sen som meddelar dig och eventuella anhöriga om tid för planeringsmöte. Sjukhuset ansvarar för dig under hela vårdtiden, tills dess att du skrivits ut.

Vårdplanering kan ske via personligt möte, telefon eller videosamtal. På vårdplaneringen berättar du själv, närstående eller sjukhuspersonal hur du klarar vardagen just nu och vad du behöver för stöd. Tillsammans kommer vi överens om vilket stöd du behöver när du kommer hem. Det kan till exempel vara hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel och rehabilitering.

Vilka kan vara med på vårdplaneringsmötet?

  • Du själv
  • Närstående eller annan person om du så önskar
  • Personal från sjukhuset
  • Socialsekreterare
  • Undersköterska
  • Sjuksköterska
  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/sjukgymnast
  • Tolk om du behöver det

Hur sker uppföljningen av min vårdplanering?

När du har varit hemma en tid följer din socialsekreterare på Biståndsenheten upp hur dina behov ser ut. Till exempel om du behöver mer eller mindre stöd i hemmet. Även personal från rehabiliteringen eller hemsjukvården kan vara med på uppföljningen.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den