Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Socialjour

Under kontorstid kan du alltid nå en tjänsteman på kommunen för hjälp. Inträffar det något akut under kvällar eller helger kan du kontakta socialjouren i Göteborg.

Vid akuta sociala problem under kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren i Göteborg Länk till annan webbplats., telefon: 031-365 87 00.

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. De har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Socialjouren arbetar med akuta sociala insatser som inte kan vänta till nästkommande vardag. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa. 

Vänd dig till socialjouren om du:

  • misstänker att barn eller ungdomar far illa
  • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
  • har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk
  • är i akut behov av boende med stöd
  • är i akut behov av ekonomiskt stöd

Om du behöver ett mer långsiktigt stöd förmedlar socialjouren kontakt med socialtjänsten i din kommun närmast följande vardag. 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den