Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Stöd och hjälp för bättre levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar stor roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Även intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på både kort och lång sikt.

Hälsosamma matvanor

 • Hälsosamma matvanor kan bidra till att minska risken att drabbas av eller försämra kroniska sjukdomar. Särskilt tydliga är sambanden för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancersjukdomar.
 • Konsumtion av grönsaker, rotfrukter, frukt eller bär är friskfaktorer som främjar en god hälsa.
 • Regelbundna matvanor kan bidra till att skapa positiva rutiner och en struktur i vardagen, något som kan vara positivt för ditt välbefinnande och din psykiska hälsa.

Föreläsning:
Mat för hälsan och planeten

Genom våra matvanor kan vi göra det lätt att göra bra val för vår hälsa. Vanor som ger dig ork och styrka. Hur vår mat produceras och transporteras över jordklotet har stor betydelse för vår hälsa, liksom matvanorna spelar roll för planetens framtid. Lina Johansson, leg dietist Öckerö kommun, Heléne Ambjörnson, leg dietist och processledare Hälsofrämjande sjukhus vid Kungälvs sjukhus och Maria Magnusson, leg dietist och verksamhetsansvarig för Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster lyfter några viktiga aspekter kring mat och reflekterar kring vad vi kan göra för att påverka vår hälsa och miljön. Du får också konkreta tips på god mat för din hälsa.

Lina Johansson, Heléne Ambjörnson & Maria Magnusson - Mat för hälsan och planeten.

Kostråd

Ta gärna del av Livsmedelsverkets råd i Hitta ditt sätt med rekommendation att äta grönare, lagom mycket och att röra på sig.

 1. Kostråden - hitta ditt sätt (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Vårdguiden - Så äter du hälsosamt

Här får du tips från vårdguiden 1177 om hur du kan göra dina matvanor mer hälsosamma.

 1. Så äter du hälsosamt - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Hälsosamma matvanor på kort och lång sikt

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR2012) beskriver matvanor som är hälsosamma båda på kort och lång sikt.

 1. Näringsrekommendationer (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Livsstilsråd

Sundkurs är en faktabas och inspirationskälla om hur livsstilen kan förbättra vår hälsa.

 1. Sundkurs | Sundkurs - Webbvägen till en sundare folkhälsa Länk till annan webbplats.

Måltidens betydelse

HFS temagrupp Matvanor verkar för ökad kunskap om måltidens och matens betydelse utifrån ett hälsofrämjande och ett sjukdomsförebyggande perspektiv.

 1. Matvanor (hfsnatverket.se) Länk till annan webbplats.

Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp gällande träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.

 1. Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Livsstilstest

Här kan du helt anonymt testa dina levnadsvanor och få en analys med personlig återkoppling. När du har gjort testet får du personligt anpassade råd baserade på dina svar, med konkreta tips och verktyg som stöd för förändring. Här kan välja mellan att göra ett övergripande test för att få en översikt över dina levnadsvanor eller fördjupa dig inom en specifik levnadsvana som exempelvis stress, mental hälsa eller sömn.

 1. Livsstilstest - Testa dina levnadsvanor (alexit.se) Länk till annan webbplats.

Låna sport- och fritidsutrustning gratis

På Fritidsbanken Ale kan alla låna utrustning för en aktiv fritid. Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar, där du kan låna till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, fiskespön, golfklubbor och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar och allt är gratis att låna. Du hittar lokalen på Göteborgsvägen 74 i centrala Älvängen.

 1. Fritidsbanken i Ale

Alkohollinjen

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.

 1. Alkohollinjen Länk till annan webbplats.

Tobakspreventiv mottagning Sahlgrenska

Kräver remiss från läkare eller egenremiss. Individuella besök kostar 100 kronor och gruppbesök 50 kronor.

 1. Tobakspreventiv mottagning Sahlgrenska Länk till annan webbplats.

Sluta-röka-linjen

Stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa.

 1. Sluta-röka-linjen Länk till annan webbplats.

Föreläsning:
Föräldraföreläsning om alkohol och andra droger

Om Ale kommuns drogförebyggande arbete. Med Dzemal Sabovic, fd strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention, Ale kommun. Samt Alexander Brekke, projektledare för Mini-Maria, Ale kommun. Från 20 september 2022.

Föreläsning:
Levnadsvanorna inklusive fysisk aktivitet är viktigare än du tror

Våra levnadsvanor betyder mer än någonsin. Inte bara i samband med hur covid-pandemin drabbar, men också för annan sjukdom, som hjärtkärlsjukdom och mental hälsa. I denna föreläsning kommer Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska Akademin och hjärtläkare, att diskutera betydelsen av våra levnadsvanor (med betoning på fysisk aktivitet), och om metoder för att påverka dessa.

Föreläsning:
Levnadsvanor från samhälle till biologi och tillbaka igen

Varje människa vill, kan och gör saker. Men det är inte bara ett resultat av viljan eller omgivningen. Det du vill, det du kan och det du faktiskt gör påverkas av samspelet med miljö, sociala förväntningar och fysiologin.

Hör Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet, tala om hur våra levnadsvanor formas och hur vi formas av dem, samt efterföljande panelsamtal med representanter från kommunerna, Samordningsförbundet och sjukhusen i väster.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den