Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Våld i nära relationer

Att vara rädd för eller känna sig hotad av sin partner, att bli slagen, att behöva utföra sexuella handlingar mot sin vilja eller att tvingas avstå från umgänge med sin familj och sina vänner. Detta är bara några exempel på hur det kan vara att leva i en destruktiv relation.

Hjälp, stöd och rådgivning

Du kan vända dig till socialtjänsten om du, eller någon du känner, behöver hjälp att lämna en destruktiv relation. Ale kommun erbjuder hjälp, stöd och rådgivning enligt socialtjänstlagen (förkortad SoL).

Ansökan om hjälp, stöd eller rådgivning

Du som behöver hjälp kan göra en ansökan om bistånd enligt SoL. En sådan ansökan kan enbart göras av dig.

Om du har en förvaltare eller god man kan även denne ansöka för din räkning. En ansökan kan göras både muntligt och skriftligt. Din ansökan om bistånd utreds av en socialsekreterare. Utredningen innebär att du träffar en socialsekreterare som kartlägger din livssituation. Hur lång tid utredningen tar varierar men din ansökan ska alltid hanteras skyndsamt. En ansökan ska alltid leda fram till ett beslut. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det. Allt bistånd enligt SoL sker på frivillig väg. Uppgifter som du lämnar till oss omfattas av sekretess.

Orosanmälan

Är du orolig för någon i din omgivning kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. En orosanmälan kan göras både muntligt och skriftligt. Om du som anmäler vill vara anonym behöver du tänka på att inte uppge ditt namn. När socialtjänsten tar emot en orosanmälan tar vi alltid kontakt med personen som orosanmälan gäller och utreder om personen vill ansöka om hjälp. Om personen ej ansöker om hjälp avslutas hanteringen av orosanmälan.

På grund av sekretess kan vi inte återkoppla till dig som har anmält. Det är viktigt att du tar kontakt med socialtjänsten på nytt om din oro kvarstår eller återuppstår.

Anhöriga

Du som är anhörig kan också vända dig till socialtjänsten för att få hjälp, stöd eller rådgivning.

Vid akut fara kontakta polisen på telefon 112.

Kontakt

Rådgivning vid missbruk och beroende
Telefon: 0303-704284

Telefontider:
Måndag, tisdag, onsdag kl. 9.00-9.30
Torsdag och fredag kl. 14:00-14:30

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den