Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjuts

Informationen är på lättläst svenska

Barn som har svårt att ta sig till skolan själva
kan få skolskjuts av kommunen.

Du som är förälder kan ansöka om skolskjuts om:

 • Ditt barn bor långt från skolan.
  Om ditt barn bor på två ställen
  finns det särskilda regler.
 • Vägen till skolan är farlig.
 • Ditt barn har en funktionsnedsättning
  som gör det svårt att ta sig till skolan.
 • Det finns andra skäl
  som gör att ditt barn behöver skolskjuts

Skolskjuts till den skola kommunen bestämt

Reglerna för skolskjuts gäller oftast
bara om ditt barn går i den skola kommunen bestämt.

Har du själv valt en annan skola för ditt barn
får du oftast betala för skolskjutsen.

Du ska alltid kontrollera
vilka regler som gäller i din egen kommun.

Avstånd mellan hemmet och skolan

Reglerna för skolskjuts bestäms av
vilken årskurs ditt barn går i.

Årskurs

Avstånd

Förskoleklass

Minst 2 km

Årskurs 1–3

Minst 3 km

Årskurs 4–6

Minst 4 km

Årskurs 7–9

Minst 4 km

 

Växelvis boende

Om ni är skilda och ditt barn har två hem
räknas avståndet från den bostad
som ligger längst bort från skolan.

Farlig skolväg

Även om ditt barn bor nära skolan
kan vägen dit vara så farlig
att ditt barn behöver skolskjuts.

Det kan till exempel vara att ditt barn
måste gå över stora vägar
eller om det inte finns trottoarer.

Beskriv gärna skolvägen med text och bilder
när du söker om skolskjuts.
Då kan kommunen bäst bedöma
om ditt barn kan få skolskjuts.

Om ditt barn har en funktionsnedsättning

Har ditt barn en funktionsnedsättning
som gör det svårt ta sig till skolan
så kan ditt barn ha rätt till skolskjuts.

Svårigheterna kan bero på flera olika saker.
Det vanligaste är att barn med rörelsehinder
får skolskjuts
men också andra funktionsnedsättningar
kan ge rätt till skolskjuts.

Du behöver intyg från läkare
för att visa vilka behov ditt barn har.

Andra skäl till skolskjuts

Finns det ett annat skäl till att ditt barn
behöver skolskjuts
så kan du skriva det i en ansökan.

Det är ovanligt att barn får skolskjuts
på grund av andra skäl
än de som vi beskrivit här.
Men du har rätt att göra en ansökan.

Skolskjuts sker med buss, tåg eller bil

Kommunen försöker först använda
vanlig kollektivtrafik, alltså buss och tåg.

Om inte det fungerar
eller om det ger långa väntetider
ordnar de särskilda transporter.

Ibland kan du som förälder få ersättning
om du skjutsar ditt barn till skolan i egen bil.

Om vanlig kollektivtrafik fungerar
får ditt barn ett busskort.

Annars skriver kommunen
vad som gäller i ditt beslut.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den