Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tillgänglighetsutlåtande

Vi ska enligt lag beskriva de brister i tillgänglighet som finns på Ale kommuns webbplatser och hur vi planerar att åtgärda dem. Du hittar också information om hur du kan rapportera brister till oss.

En tillgänglig webbplats fungerar bättre för alla, oavsett funktionsvariation. Vi strävar efter att våra webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Vår webbplats följer Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Brister i tillgängligheten på ale.se

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på bland annat följande punkter:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Delar av webbplatsen uppfyller inte kraven när det gäller exempelvis kontraster och formatering.
  • Vissa bilder på webbplatsen saknar alt-text.
  • Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden saknar undertexter och syntolkning.
  • Många tabeller på webbplatsen saknar tabellbeskrivningar.
  • Det finns flera e-tjänster och system som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna.

Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna samt utbilda våra webbredaktörer. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan kontakta vårt kontaktcenter på:

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala detlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern självskattning av ale.se med hjälp av analysverktyget SiteImprove.

Senaste bedömningen gjordes den 9 januari 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 januari 2020.

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-01-21 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.