Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Gång- och cykelplan

Ale kommuns Gång- och cykelplan antogs i Samhällsbyggnadsnämnden i mars 2023. I Gång- och cykelplanen visas prioriteringsordningen för utbyggnationen av kommunens gång- och cykelbanor.

Innehåll och syfte

För att öka andelen gång- och cykelresor i kommunen behöver det finnas ett sammanhängande nät av gång- och cykelbanor. Kommunens Gång- och cykelplan har tagits fram för att kartlägga såväl befintligt gång- och cykelnät som för att identifiera saknade länkar i nätet. I gång- och cykelplanen finns en prioriteringsordning för vilka gång- och cykelbanor som ska prioriteras först för att göra största möjliga nytta.Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den