Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Namnsättning av gator

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet ska ha en adress, undantaget ekonomibyggnader för jordbruk. Kommunen sköter all adressättning i tätorter och på landsbygd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder vägnamnsfrågor och utför adresseringar i samhällen och på landsbygden. Beslut om nya vägnamn fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

Adressnummer

När en ny gata har fått sitt namn är det samhällsbyggnadsförvaltningen som sätter adressnummer längs gatan. I samband med att ett adressnummer sätts, läggs dess koordinater in i adressregistret och på adresskartan. När en adress är satt kan folkbokföring ske. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt sätta adress på nya byggnader.

Vanligast är att adresser sätts i samband med att nya områden planläggs och bygglov behandlas.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den