Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Renhållning av gator och utemiljö

Utemiljön i Ale sköts av tre olika organisationer. Ale kommun (parkenheten), vägföreningarna och staten.

Maskin för sandsopning.

Vem som sköter vad kan du läsa på sidan Vem ansvarar för vägen?

Som Alebo har du också ett eget ansvar för att använda papperskorgar, hundlatriner och annat som är till för att hålla närmiljön i ett städat och trivsamt skick. Du som fastighetsägare har ansvar för växtlighet vid allmän gata samt snöröjning och halkbekämpning.

Gaturenhållning och sandsopning

Gator, gång- och cykelbanor och trottoarer sopas med maskin varje vår, när snö och is tinat bort. Därefter städas de efter behov.

Sandupptagning från gator, cykelvägar och gångbanor påbörjas när det är lämpligt efter snösmältningen. Vanligtvis påbörjas arbetet i slutet av mars och beräknas vara avslutat innan maj månads utgång. I många fall avslutas arbetet tidigare.

Papperskorgar och skräp

Du kan hjälpa till att skapa en så skräpfri och ren miljö som möjligt för alla som bor och jobbar i Ale. Papperskorgar finns runt om i kommunen där de behövs. Parkenheten städar kring papperskorgarna tre gånger i veckan och tömmer vid behov. Det ska vara enkelt att slänga skräp och det ska vara nära till papperskorgar.

Om du ser någon trasig eller full papperskorg, eller om du saknar någon i ditt område, kontakta oss på parkenheten. Du når oss via Kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Skräpplockarstationer i Ale

Tanken är att du som ser skräp på din promenad och känner dig manad ska ha nära till en soppåse. Skräpplockarstationerna placeras vid våra kommunala badplatser och vid de vanligaste gångstråken. Klicka på filmen för och hör gata- och parkchef Anders Alfredsson berätta mer.

Hundlatriner

Kommunen och hundägare ansvarar tillsammans för att hålla naturen ren.

Ale kommun har ett avtal med TiksPac som förser kommunen med miljövänliga hundpåsar. Hundpåsarna finns att tillgå på 25 stationer runtom i Ale. Stationer med hundpåsar är märkta med en reklamskylt över de lokala företag som sponsrar hundpåsarna. Kommunen ansvarar för att det alltid finns hundpåsar tillgängliga.

I samråd med hundägare sätter vi upp hundlatriner så att de ska finnas där de som mest behövs.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den