Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Snöröjning och sandning

Ansvaret för snöröjning och sandning delas mellan fastighetsägare, vägföreningar, Ale kommun och Trafikverket.

Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav.

Vem ansvarar för snöröjning och sandning?

Ansvaret för snöröjning och sandning delas mellan fastighetsägare, vägföreningar, Ale kommun och Trafikverket.

  1. Här hittar du information om vem som ansvarar för din väg?

Snöröjning av kommunala gator och vägar (Ale kommun)

  • Vi gör första insatsen när snödjupet är mer än fem centimeter, i bland tidigare beroende på väderlek.
  • Vi prioriterar branta backar. Dessa plogas och saltas enligt ett speciellt backprogram.
  • Gång- och cykelvägar till hållplatser, resecentrum, kommunala anläggningar och parkeringar plogas efter att de prioriterade backarna är färdiga. Därefter plogas de mindre trafikerade gator.
  • Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning, snöröjning och halkbekämpning på gångytan i anslutning till fastigheten. Snö och is som faller från tak ner på gångytan måste fastighetsägaren ta bort. Skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.

Att tänka på inför vintersäsongen

  • Klipp dina träd och buskar så att renhållnings- och parkmaskiner med förare inte kan skadas av utskjutande grenar.
  • Håll området kring brevlådan och fram till soptunnan snö- och isfritt samt sandat så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.
  • Parkera fordon/cykel så att det inte försvårar plogning eller för gåendes att ta sig fram.
  • Cyklar du? Då rekommenderar vi dig att i första hand använda cykelvägarna.
  • Tänk på att oavsett färdsätt är restiden längre under vintern, var ute i god tid.

Hämta grus

Under vintertid kan du hämta grus för halkbekämpning på baksidan av La Plazahuset vid resecentret i Älvängen, på parkeringen vid Byvägens förskola i Bohus samt i Brandsbo (Nol) vid den gamla fotbollsplanen där parken har sina fordon. Det är endast tillåtet att hämta gruset i mindre kärl, ej på släpkärror.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den