Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fri sikt

Det finns platser där det inte är lämpligt med höga och vida växter. Häckar som växer utanför tomtgräns och som blir för höga kan skymma sikten i korsningar eller begränsa framkomligheten på till exempel gång- och cykelvägar.

Fastighetsägarens skyldigheter

Som fastighetsägare är man enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Planera din växtlighet

Börja med att fundera på vilken typ av häck du ska ha - friväxande, klippt, hög, låg, vintergrön eller lövfällande. Varför ska du ha häcken - för att avgränsa, skydda från insyn eller som vindskydd?

Tänk sedan efter om du har tid att sköta din häck eller om den ska sköta sig själv och hur stor plats den får ta. Samråd med grannen om eventuell gemensam häck och vad han/hon tycker om ditt förslag.

Plantera och klipp växterna så här

  • I korsningar får växterna vara högst 70 cm höga inom en tiometers sikttriangel.
  • Den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter
  • Klipp träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda sidor om gatlyktan.
  • Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet".
  • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.
  • Klipp din häck varje år i februari—mars och under juli månad.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-01-27 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.