Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vägarbeten och trafikinformation

Här uppdaterar vi löpande om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken i Ale. Under relaterad information hittar du även länkar till exempelvis Trafikverket och Västtrafik för att kunna få koll på deras trafikstörnining.

Folketshusvägen, Nol

Plats:

Nol

Arbetet startar:

Asfaltering 25 och 26 september följt av efterarbeten.

Arbetet förväntas vara klart:

Slutet av vecka 39

Typ av arbete:

Beläggningsarbete, asfaltering

Mer information:

Mycket begränsad framkomlighet och man får räkna med längre restid medan asfaltering pågår. Flaggvakter kommer vara behjälpliga hela tiden.
Under tiden då efterarbet pågår kommer det flyta på bättre i trafiken men man får ändå räkna med små korta stopp. Som alltid uppmanar vi att ta det försiktigt förbi arbetsplatsen.

Kontaktperson:

Ale kommun/Nol-Alafors vägförening nås via kontaktcenter 0303-70 30 00.

Flygfoto över Folketshusvägen, Nol

Brobacken och Rishedsvägen i Alafors.

Plats:

Alafors

Arbetet startar:

13 september

Arbetet förväntas vara klart:

27 september

Typ av arbete:

Geoundersökning för framtida VA-projekt

Mer information:

Det skall tas lite borr-prover i detta område och då kommer det vara begränsad framkomlighet vissa stunder. Om det är akut och man måste fram så kan dom flytta sig snabbt från vägen. De kommer mestadels inte vara på körbanan utan intill vägen.

Kontaktperson:

Tony Hammarberg, kontaktas via kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Flygfoto över Brobacken och Rishedsvägen.

Flygfoto över Brobacken och Rishedsvägen.

Danska vägen avstängd i Surte

Plats:

Surte

Arbetet startar:

20230508

Arbetet förväntas vara klart:

20240930

Typ av arbete:

Den 8 maj kommer Serneke starta sitt arbete med det nya LSS boendet på Danska vägen i Surte och då kommer vi stänga av Danska vägen helt för genomfart så man kommer få köra alternativa vägar som hänvisningspilarna visar.

Gång &cykelbanan kommer vara öppen hela tiden för gående och cyklister.

Arbetet kommer pågå fram till sista september 2024.

Kontaktperson:

Kontaktcenter för eventuella frågor 0303- 70 30 00.

Flygfoto över Danska vägen i Surte.

Flygfoto över Danska vägen i Surte.

Änggatan i Älvängen

Plats:

Änggatan

Arbetet startar:

17 april

Arbetet förväntas vara klart:

vecka 37

Typ av arbete:

Ett stort arbete kommer börja på Änggatan på måndag 17 april och kommer pågå till vecka 37 ca. Första etappen som är på vändplatsen så kommer det vara avstängt för trafik, gående och cyklister kommer kunna ta sig fram. Det kommer vara så från den 17 april till sista maj.

Kontaktperson:

Kontaktcenter för eventuella frågor 0303- 70 30 00.

Flygfoto över Änggatan där arbetet ska vara.

Flygfoto över Änggatan där arbetet ska vara.

Källtorpsvägen i Bohus avstängd

Plats:

Källtorpsvägen i Bohus.

Arbetet startar:

2023-02-20

Arbetet förväntas vara klart:

2023-10-31

Typ av arbete:

VA-enheten

Mer information:

VA håller på med ett arbete på Källtorpsvägen i Bohus som kommer pågå fram till sista augusti och man kommer förflytta sig hela tiden så det går inte att säga vart dom stänger av vägen. Men den kommer vara helt avstängd för genomfart under hela byggtiden så man får köra via Båtmansvägen för att ta sig fram.

Kontaktperson:

Kontaktcenter 0303-70 30 00 för eventuella frågor.

Flygfoto över Källtorpsvägen.

Flygfoto över Källtorpsvägen.

VA-arbete Älvängen

Plats:

Älvängen: Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen.

Arbetet startar:

Vecka 34, 2022

Arbetet förväntas vara klart:

Sommaren 2023

Typ av arbete:

Byte av alla VA-ledningar som dagvatten, spillvattenledning och dricksvattenledning.

Mer information:

Information har skickats ut till boende i området och det kommer även att komma löpande information under arbetets gång. För mer detaljerad information om var och när de olika momenten kommer att utföras rekommenderar vi att prata med personal på plats.

Kontaktperson:

Kontakta Kennie Henriksson på VA-drift eller Tobbe Engström på Gata-Park för eventuella frågor.

Satellitkarta över Älvängen där påverkade gator är utritade.

Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen som kommer påverkas.


Utbyte av belysning i kommunen

Ale kommun håller på att byta belysning och kabel i olika områden.

Stolphöjden på lokalgator samt gång- och cykelbanor kommer att bli sex meter och armaturen kommer att vara LED. Placering av de nya stolparna kommer på de flesta ställen bli på samma sida av gatan som de befintliga stolparna sitter idag.

Om du önskar mer information så kontakta Sem Bedrolli Paalberg, Ale kommun. Han nås på 0303-70 30 00 eller sem.bedrolli-paalberg@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den