Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vägarbeten och trafikinformation

Här uppdaterar vi löpande om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken i Ale. Under relaterad information hittar du även länkar till exempelvis Trafikverket och Västtrafik för att kunna få koll på deras trafikstörningar.

Utbyte av gatubelysning.

Ale kommun kommer att byta belysningstolpar, armaturer och markkabel i ert område inom kort. Start för arbetet sker under vecka 20 och håller på till augusti.

Arbetet kommer att beröra gator enligt bild nedan och under arbetets gång kommer framkomligheten vara något begränsad.

Områdeskarta där belysningsstolpar kommer att bytas.

Områdeskarta där belysningsstolpar kommer att bytas.

Vägarbete på Smedjebacken i Alafors

VA-enheten kommer påbörja ett omfattade arbete på Smedjebacken i Alafors den 3 mars och det kommer innebära att vägen kommer vara helt avstängd mellan 07:00-16:00 på vardagar för trafik och detta kommer pågå till i slutet på 2021.

Det kommer finnas kör-plåtar på plats så att Blåljusenheter kan ta sig fram vid akuta situationer. Mellan 16:00-07:00 alla dagar kommer det vara öppet som vanligt. Gående och cyklister kommer hela tiden kunna ta sig förbi.

Några frågor på detta så kontakta Mattias Tilly 0707-858001 som är på plats eller arbetsledare Håkan Magnusson 0303-703097

Karta som visar Smedjebacken

Karta som visar Smedjebacken

Vattenledningsarbete på Göteborgsvägen i Älvängen

På Göteborgsvägen i Älvängen så kommer VA-enheten gräva upp halva körbanan för att lägga en ny vattenledning. Detta kommer att ske från vändplats längst söder ut fram till rondellen vid Tolleredsvägen.

Man kommer att kunna ta sig förbi hela tiden men det kommer att vara begränsad framkomlighet. En önskan är att man inte parkerar sina bilar på Göteborgsvägen och hindrar arbetet.

Arbetet kommer starta 13 augusti och pågå till våren 2021.

Frågor kring detta hänvisas till Infrastruktursavdelningen eller VA-enheten.

Här kommer arbetet med utbyte av vattenledningar att ske.

På kartan finns markerat var vattenledningsarbetet kommer att ske.

Avstängning av Tingsvägen

Tingsvägen i Älvängen kommer att stängas för genomfart med start den 1 oktober. Detta jobb kommer att pågå fram till och med 1 november 2021.

För att kunna ta sig till och från Änggatan får man köra via Kapellvägen.

Avstängningen beror på att Alebyggen ska bygga lägenhetshus på platsen.

Avstängning Tingsvägen

Här kommer det vara avstängt.

Utbyte av belysning i kommunen

Ale kommun håller på att byta belysning och kabel i olika områden.

Stolphöjden på lokalgator samt gång- och cykelbanor kommer att bli sex meter och armaturen kommer att vara LED. Placering av de nya stolparna kommer på de flesta ställen bli på samma sida av gatan som de befintliga stolparna sitter idag.

Om du önskar mer information så kontakta Christian Rönkkö , Ale kommun. Han nås på 0303-70 30 00 eller christian.ronkko@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den