Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vägarbeten och trafikinformation

Här uppdaterar vi löpande om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken i Ale. Under relaterad information hittar du även länkar till exempelvis Trafikverket och Västtrafik för att kunna få koll på deras trafikstörningar.

 

Ivar Arosenius väg, begränsad framkomlighet

Den 19 april fram till den 3 maj så kommer det vara begränsad framkomlighet på Ivar Arosenius väg vid nummer 2 och man kommer inte kunna mötas med fordon här utan leds om på en tillfällig väg intill den schakten som VA-enheten skall göra.Gående och cyklister kommer kunna passera säkert intill schakten.

Frågor kring detta arbete så kontakta VA-enheten på Ale kommun 0303-703000.

Här kommer arbetet att vara på Ivar Arosenius väg.

Här kommer arbetet att vara på Ivar Arosenius väg.

Vägarbete på Smedjebacken i Alafors

VA-enheten kommer påbörja ett omfattade arbete på Smedjebacken i Alafors den 3 mars och det kommer innebära att vägen kommer vara helt avstängd mellan 07:00-16:00 på vardagar för trafik och detta kommer pågå till i slutet på 2021.

Det kommer finnas kör-plåtar på plats så att Blåljusenheter kan ta sig fram vid akuta situationer. Mellan 16:00-07:00 alla dagar kommer det vara öppet som vanligt. Gående och cyklister kommer hela tiden kunna ta sig förbi.

Några frågor på detta så kontakta Mattias Tilly 0707-858001 som är på plats eller arbetsledare Håkan Magnusson 0303-703097

Vägarbete på Smedjebacken i Alafors

Vägarbete på Smedjebacken i Alafors

Vägarbete vid Resecentrum i Älvängen

Det kommer att ske ett arbete kring Resecentrum i Älvängen med start månadsskiftet september/oktober. Det kommer innebära att man kommer stänga av halva pendelparkeringen utanför Beijers Bygg, samt att man kommer stänga av rundslingan vid parkeringen på denna norra sidan av Resecentrum så att man får köra igenom parkeringsplatserna om man skall köra runt.

Arbetet beräknas pågå året ut. Det skall grävas ner nya ledningar och man kommer göra en stor tryckning, samt att man kommer bygga ett nytt pumphus på grönytan intill pendelparkeringen.

Det kommer inte påverka resenärerna utan att man kommer märka att det är folk som arbetar på plats.

Vägarbete Resecentrum i Älvängen

Vägarbete Resecentrum i Älvängen

VA-arbete på Åkergränd och Ängsgränd i Bohus

Kommunenes VA-enhet kommer senast nästa vecka påbörja ett arbete på Åkergränd och Ängsgränd i Bohus.

Vägarna kommer att grävas upp helt på grund av att man ska byta vatten- och avloppsledningar. Följden blir att man inte kommer kunna bruka den befintliga vägen. Det kommer istället att byggas en tillfällig, väg varifrån man når båda vägarna, oavsett vilken som är uppgrävd.

Detta jobbet kommer som längst pågå resten av året. Förhoppningsvis är det klart något tidigare än så.

Frågor besvaras av kommunens VA-enhet.

Karta som visar var arbetet i Bohus kommer att ske.

Här kommer vägarbetet att ske.

Vattenledningsarbete på Göteborgsvägen i Älvängen

På Göteborgsvägen i Älvängen så kommer VA-enheten gräva upp halva körbanan för att lägga en ny vattenledning. Detta kommer att ske från vändplats längst söder ut fram till rondellen vid Tolleredsvägen.

Man kommer att kunna ta sig förbi hela tiden men det kommer att vara begränsad framkomlighet. En önskan är att man inte parkerar sina bilar på Göteborgsvägen och hindrar arbetet.

Arbetet kommer starta 13 augusti och pågå till våren 2021.

Frågor kring detta hänvisas till Infrastruktursavdelningen eller VA-enheten.

Här kommer arbetet med utbyte av vattenledningar att ske.

På kartan finns markerat var vattenledningsarbetet kommer att ske.

Större VA-arbete i Älvängen

I Älvängen kommer VA-enheten påbörja ett stort arbete på måndag 30 mars med start på Brattåsvägen. Vägen kommer vara helt avstängd från Hövägen upp till första huset på höger sida.

Sedan kommer arbetet att fortlöpa i hela området som visas på kartan här nedan. Man kommer att förflytta sig allt eftersom man blir klara.

Det kommer vara avstängda vägar från olika håll löpande. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp så att man ser vart man kan köra.

Arbetet kommer att pågå fram till våren/sommaren 2021.

Frågor kring detta kan besvaras av VA-enheten. De nås på 0303-70 30 00.

Här kommer VA-arbetet att pågå.

Här kommer VA-arbetet att pågå.

Kronovägen med tillhörande gång- och cykelväg öppnas för allmän trafik

I samband med att BoKloks kunder flyttar in i det nya bostadsområdet Hustomten öppnas Kronovägen (rödmarkerad i bilden) samt gång- och cykelvägen längs hela sträckan (gul+röd markering) för allmän trafik. Öppnandet av både väg och gång- och cykelbana sker måndag 28 oktober kl.07:00. Veidekkes byggtrafik kommer att fortsätta längs hela sträckan fram till år 2021, dock enbart via Kronovägens infart från Starrkärrsvägen.

Kartan visar avstängningen som startar vid korsningen Bandyvägen/ och slutar vid korsningen Bandyvägen/

Denna sträcka kommer åter vara tillgänglig för bilister, cyklister samt fotgängare.

Avstängning av Tingsvägen

Tingsvägen i Älvängen kommer att stängas för genomfart med start den 1 oktober. Detta jobb kommer att pågå fram till och med 1 november 2021.

För att kunna ta sig till och från Änggatan får man köra via Kapellvägen.

Avstängningen beror på att Alebyggen ska bygga lägenhetshus på platsen.

Avstängning Tingsvägen

Här kommer det vara avstängt.

Utbyte av belysning i kommunen

Ale kommun håller på att byta belysning och kabel i olika områden.

Stolphöjden på lokalgator samt gång- och cykelbanor kommer att bli sex meter och armaturen kommer att vara LED. Placering av de nya stolparna kommer på de flesta ställen bli på samma sida av gatan som de befintliga stolparna sitter idag.

Om du önskar mer information så kontakta Christian Rönkkö , Ale kommun. Han nås på 0303-70 30 00 eller christian.ronkko@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den