Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Schakttillstånd och TA-plan

Vid arbeten som berör både kommunala vägar och vägföreningsvägar samt grönområden gäller Ale kommuns bestämmelser. För att få arbeta inom vägområdet eller grönområden krävs schakttillstånd och en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan).

Nylagd asfalt med asfalts vält.

Ale kommuns allmänna bestämmelser för dessa typer av arbeten samt gällande bestämmelser vad gäller arbete på väg finns under relaterad information.

För att få gräva eller schakta i nämnda områden krävs godkänd ansökan för schakttillstånd samt en granskad tillfällig trafikanordningsplan.

En trafikanordningsplan ska beskriva vilka vägmärken och anordningar som får sättas upp men den ska också innehålla åtgärder för att åstadkomma en säker arbetsplats. Det är därför av stor vikt att TA- planen är utförlig samt tydlig. Under relaterad information finns broschyren Handbok-arbete på väg och exempel på tillfälliga TA-planer.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den