Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Nedtagning av träd

Vi får in många önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunens marker. För att vi ska kunna hantera alla förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig därför att lämna in en ansökan.

En man som sågar ner ett träd

Ansökan kommer att behandlas av parkenheten, som gör en bedömning utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Trädets kondition.
  • Om de boende i området påverkas av trädet och om grannarna är överens.

Generellt är kommunen restriktiv till att fälla friska träd. Vi genomför huvudsakligen åtgärder under vinterhalvåret. Ansökan avser endast träd som står på kommunal park- och naturmark och som förvaltas av sektor samhällsbyggnad.

Så här ansöker du

Du kan välja att skicka in din ansökan om nedtagning av träd via formuläret nedan eller via e-tjänst. Förklara var trädet/träden står och varför du söker om åtgärder. Var så noggrann som möjligt i din beskrivning.

  1. E-tjänst - ansökan om nedtagning av träd Länk till annan webbplats. 

Formulär för ansökan om nedtagning av träd


Skriv ditt för- och efternamn

Ange din e-postadress om du vill få en kopia av din ansökan skickad till din e-postadress.
Ansökan avser (fler än ett alternativ kan väljas)
Ansökan avser (fler än ett alternativ kan väljas)
Typ av kommunal mark
Typ av kommunal markLämna en beskrivning så att det tydligt framgår vilket/vilka träd som ansökan anser och var i kommunen träden står. Komplettera gärna beskrivningen med skiss eller fotografi.

Ange gärna om ärendet är akut och utgör fara för allmänheten

För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste du skicka in en karta, ritning eller skiss som tydligt visar trädets/trädens placering. Rita även in byggnader, vägar och fastighetsgränser. Om ärendet gäller röjning märk då ut området där åtgärd önskas.

Bifoga en bilaga med godkännande från eventuellt berörda grannar. Namnunderskrifter och namnförtydliganden krävs.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den