Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Trafikregler och trafiksäkerhet

Kommunens trafiksäkerhetsarbete består av olika delar. Målsättningen med arbetet är att det ska vara enkelt, smidigt och säkert att ta sig fram i Ale.

Generella trafikregler

För att undvika trafikolyckor ska du som är trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. På Transportstyrelsens webbplats kan du hitta information om vilka trafikregler som gäller vid olika situationer. Länk till annan webbplats.

Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikregler finns i trafikförordningen Länk till annan webbplats. men det finns även lokala trafikföreskrifter Länk till annan webbplats., som till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar, som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om.

Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om de flesta lokala trafikföreskrifter. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som tar beslut.

Ale kommuns lokala trafikföreskrifter

Sedan den 1 juli 2010 finns alla lokala trafikföreskrifter samlade i en rikstäckande databas kallad RDT. Här kan du söka fram vilka särskilda regler som gäller på just din gata. Länk till annan webbplats.

Trafiksäkerhet

För din och andras säkerhet vidtar Ale kommun olika åtgärder för att dämpa hastigheten i tätorterna. Det kan handla om avsmalningar på vägen, hastighetsdämpande skyltar, farthinder eller blomlådor.

Hastighetsdämpande skylt

Det finns ett flertal hastighetsdisplayer i kommunen. De permanenta sitter på Skepplandavägen i Skepplanda, Göteborgsvägen och Starrkärrsvägen i Älvängen samt på Alingsåsvägen i Alafors. Det finns även en hastighetsdisplay som går att flytta runt på olika platser i kommunen. När ett fordon närmar sig skylten så visas hastigheten på displayen. Håller du en högre hastighet än vad som är tillåtet, blir du som trafikant påmind om att sakta ner. När det kommer in synpunkter om att det är höga hastigheter på en gata är första åtgärden att göra en mätning.

Timglashållplatser

Längs lokalvägen till E 45:an är de flesta busshållplatserna så kallade timglashållplatser. Det innebär att körbanan är avsmalnad till ett körfält och inga bilar kan köra förbi då bussen står vid hållplatsen. Resenärerna kan tryggt kliva av och passera över vägen innan bussen kört iväg.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den