Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Blomlådor som hastighetsdämpare

Om du tycker att bilisterna kör för snabbt på din bostadsgata kan du ansöka om att få ställa ut blomlådor för att dämpa hastigheten.

Vill du ansöka om att sätta ut blomlådor på din gata?

Skicka ifylld ansökningsblankett om att ställa ut blomlådor Pdf, 155 kB. till Ale kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafik/Infrastruktur, 449 80 Alafors.

Tänk även på att väghållaren måste ge sitt godkännande till att man ställer ut blomlådor. På ansökan behövs därför en underskrift från denne. Om man inte vet vem som är väghållare där man bor kan man kontakta växeln på telefon 0303-70 30 00 för att få reda på detta, du kan även hitta information om väghållare här.

Läs mer nedan om vad som gäller för dig som vill sätta ut blomlådor på din gata.

 • Du som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. Lådorna måste stå i när­het till din fastighet.
 • Lådorna får ställas ut under tiden 15 april till 31 oktober, efter samråd med kommunens trafikingenjör och väghållaren.
 • Om vi inte hunnit sopa er gata innan du vill sätta ut blomlådorna måste du sopa rent kring blom­lådorna.
 • Kommunen och väghållaren tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om vi blir tvungna att avbryta blomlådeprojektet.
 • Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha utfarter från villor. Det ska vara en lågfarts­gata max 30 km/tim.
 • Det är viktigt att de villor som finns i direkt anslutning till blomlådorna (oftast 4 fastig­heter) är positiva till placeringen. Eftersom blomlådorna ska stå ganska tätt kan detta påverka infarten till någon villa

 • Informera dina grannar.
  För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor utefter gatan, är det viktigt att du informerar om att blomlådor kommer ”dyka upp” och skälet till detta. När lådorna ställs ut ska du dela ut det informationsbrev som finns på hemsidan till de som bor på gatan.
 • Bygg lådorna.
  Det är du som kontaktperson eller du tillsammans med dina grannar som får bekosta och bygga blom­lådorna. Ritning över hur blomlådorna ska se ut finns att ladda ner på hemsidan. Annan utformning på blomlådorna kan gå bra i vissa fall, men det ska i så fall godkännas av kommunen. Vi vill att blomlådorna har ett likartat utseende för att reflexerna ska få plats och för att de inte ska gå att flytta så lätt. De reflexer som ska sitta på lådan står vi för och tar med oss när vi tillsammans bestämmer var blomlådorna skall placeras
 • Plantera växter och underhåll blomlådorna.
  Någon form av plantering måste finnas i blomlådorna när dessa ställs ut. De får inte bara vara fyllda med jord. I väntan på att blomningen kommer igång kan gröna kvistar eller någon plastväxt vara ett bra alternativ.
 • Tömning av sopor.
  I fler och fler bostadsområden sker hämtning av sopor direkt med sopbilen. Om du eller dina grannar har sopbehållarna nära blomlådorna måste sopbehållarna placeras där sop­bilen kan komma åt dem, annars är risken stor att de inte blir tömda.
 • Anträffbar kontaktperson.
  Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i sommarstugan måste det finnas någon annan person som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna.
 • Ingen lekplats.
  Det har förekommit att lådorna blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste du motverka då en bilist inte kan väja när han passerar lådorna om barnen skulle göra något oväntat.
 • Parkera inte i närheten av blomlådorna.
  Vi har haft fall där bilar har parkerats så nära blomlådorna att andra bilar inte har kommit förbi. Det är viktigt att blomlådorna blir ett farthinder och inte ett hinder som stoppar biltrafiken.
 • Lådorna får inte flyttas.
  Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den största effekten för hastigheten får blomlådorna med den placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen.

 • Kommunen står för reflexer som sätts på blomlådan.
 • Bestämmer tillsammans med dig var blomlådorna ska placeras.
 • Tar ansvar för eventuella synpunkter på blomlådorna.
 • Får vi uppgifter från er på bilister som medvetet saboterar eller flyttar på lådorna tar vi hjälp av polisen för att åtgärda detta.

När vi har godkänt ansökan så bygger du blomlådorna. Blomlådorna ska byggas enligt denna ritning. Pdf, 187 kB.

I samband med att vi placerar ut lådorna ska du som ansvarig dela ut ett informationsbrev till de som bor på gatan. Vi har tagit fram ett informationsbrev om blomlådor Pdf, 99 kB. som du kan använda.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den