Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Regler för fri sikt i trafiken

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 70 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Illustration som hur buskar omkring en utfart ska vara klippta

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 70 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Illustration som visar hur buskar ska vara klippta om man har en hörntomt

Planera din trädgård

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt
långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer,
vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor
finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgräns och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet". Häck- och mindre buskplantor ska placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Klipp växterna så här:

  • Den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter.
  • I korsningar får växterna vara högst 70 cm höga inom en tiometers sikttriangel.
  • Vid utfart mot gata får växterna vara högst 70 cm höga inom en sikttriangel på minst 2,5 meter.
  • Klipp träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda sidor om gatlyktan.
  • Klipp din häck varje år i februari/mars och under juli månad.

Fastighetsägarens skyldigheter

Som fastighetsägare är man enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Mer information

Mer information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator och vad tomtägare kan göra för att förbättra den hittar du i broschyren Fri sikt! som tagits fram av Ale kommun.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den