Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet syftar till att öka unga människors möjlighet till inflytande över sin vardag och ska fungera både som inspiration och rådgivare för politiska beslut. Rådet är en referensgrupp och remissinstans för kommunens beslutsfattare i ungdomsrelaterade frågor och erbjuder en väg för att komma till tals med ungdomar.

För fram ungdomars åsikter

Ungdomsrådet finns till för att stärka ungdomars möjlighet att påverka sådana frågor som allmänt berör ungdomar i Ale. Det praktiska arbetet sker genom överläggningar, samråd och utbyte av information mellan företrädare för ungdomarna och kommunstyrelsen och övriga nämnder. Genom arbetet i ungdomsrådet är det möjligt för ungdomarna att bättra på sin förmåga för att driva egna frågor, argumentera och få värdefull kunskap om samhället.
 
Ungdomarna har, genom ungdomsrådet, möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det utbud som berör yngres möjligheter till en god livskvalitet.

Ökar ungdomars inflytande

Förhoppningen är att ungdomsrådet ska stärka inflytandet i frågor som gäller ungdomar. Ungdomsrådet ska vara den självklara mötesplatsen för samråd före beslut som berör ungdomarna och blir sålunda en remiss- och referensgrupp i frågor som berör unga människor i kommunen som i arbetet med strategiska planer, verksamhetsplaner och budget inom framför allt kommunstyrelsens beslutsområde samt i större samhällsplaneringsfrågor.  

Ungdomsrådet kan initiera nya frågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar. Ungdomarna tar också initiativ till och för dialoger med tjänstemän, chefer och politiker inom utvalda sakområden. Årligen genomförs ett "Påverkanstorg" som är en mötesplats och diskussionsforum där alla kommunens ungdomar, politiker och tjänstemän är välkomna att delta.

Läs mer om Påverkanstorg här: https://www.ale.se/paverkanstorg

Gå med i ungdomsrådet

23 ungdomar vals årligen till att vara med i ungdomsrådet. Som ung i Ale, 13-20 år, kan du söka för att få en av platserna. Ansökningstiden för att gå med till år 2023 är nu avslutad.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den