Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förebyggande arbete - trygg i föreningen

Barnidrott

Här finns information och nyttiga länkar som främst riktar sig till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, men som givetvis kan nyttjas för alla som vill jobba förebyggande i sin förening. Under relaterad information till höger hittar ni fler länkar till organisationer som kan ge stöd i det förebyggande arbetet.

Att jobba förebyggande innebär en strävan efter att medlemmarna i din förening ska vara aktiva i en trygg och hälsofrämjande miljö. Genom ett förebyggande arbete som involverar hela föreningen blir det också tydligare vad medlemmarna kan kräva av föreningen, men också vad föreningen kan kräva av sina medlemmar.

Här har vi samlat ett antal tips och länkar som kan ge er stöd i ert förebyggande arbete.

Ledarna är viktiga förebilder och föreningens ansikte utåt i verksamheten. Det är viktigt att man i föreningen kommer överens om och pratar om hur man utövar sin ledarroll på ett så positivt sätt som möjligt. De ideella ledarna satsar en stor del av sin tid och kraft och det är viktigt att dessa ledare uppmuntras och erbjuds möjlighet till utbildning och utveckling.

Riksidrottsförbundet har tagit fram en introduktionsutbildning för tränare som är tänkt att ge en första inblick i vad det innebär att vara tränare, men framförallt inspirera till ett spännande och viktigt uppdrag.

 1. Introduktionsutbildning för tränarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingsradions serie "Idrottens himmel och helvete" tar upp många dilemman och problem som finns inom idrotten, och föreningslivet i stort. Serien är utmärkt att användas som diskussionsunderlag vid t.ex. ledarträffar.

 1. UR:s serie Idrottens himmel och helvetelänk till annan webbplats

Förkortningen ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och överdrivet Spelande.

Det är oerhört viktigt att föreningsledarna för barn och ungdomar, i sin roll som förebilder, har ett restriktivt förhållningssätt till ANDTS. Ledarna har en stor påverkansroll för barnen och ungdomarnas framtida förhållningssätt till dessa frågor.

Alkohol

 1. Riksidrottsförbundets Alkohol- & tobakspolicylänk till annan webbplats
 2. IQ:s Tonårsparlören - om ungdomar och alkohollänk till annan webbplats
 3. IQ:s Ledarkollen - tips till ungdomsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Narkotika

 1. Drugsmart.com - information om alkohol och andra drogerlänk till annan webbplats
 2. Droghandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Droginformation.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dopning

 1. Lärgruppsplan Antidopingsnacklänk till annan webbplats
 2. Faktablad om dopninglänk till annan webbplats

TIPS! Svensk Antidoping har tagit fram webbutbildningen Ren Vinnare för idrottsutövare och stödpersonal. Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler.

 1. Ren vinnarelänk till annan webbplats

Överdrivet spelande

 1. Spelprevention - kunskapswebb om spelproblemlänk till annan webbplats

En av grundprinciperna inom föreningslivet är allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar. Målet är att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Människor med olika etniskt ursprung, nationalitet och religion kan i föreningsgemenskapen lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar. En ökad jämställdhet och mångfald utvecklar föreningslivet.

 1. Riksidrottsförbundet om idrott och jämställdhetlänk till annan webbplats
 2. Lärgruppsplan Jämställdhet inom idrottenlänk till annan webbplats
 3. 1000 möjligheter - för ett jämställt samhällelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Läs RF:s undersökning Idrott och integrationlänk till annan webbplats

Rädda barnen driver en webbkampanj som heter Livets lotteri. Sidan kan användas i utbildningssyfte och som underlag i diskussioner kring att skapa en större förståelse för hur situationen är för människor i världens alla länder.

 1. Livets lotteri - en webbkampanj om barns olika möjligheter i världenlänk till annan webbplats

Vart fjärde barn som är aktivt i en idrottsförening har blivit kränkt av en lagkamrat. Mest utsatta är pojkar inom lagsporter där 40 procent har blivit kränkta. Det visar en riksrepresentativ undersökning genomförd av SIFO (i juni 2013) på uppdrag av Stiftelsen Friends. Studien visar att kränkningarna minskar och att barnen trivs bättre i de föreningar där man aktivt pratar om trygghetsfrågor.

Vi vill att föreningar ska ha en nolltolerans mot fysiskt och psykiskt våld.

Länktips:

 1. RF:s policy mot sexuella övergrepp inom idrottenlänk till annan webbplats
 2. Skapa trygga idrottsmiljöer (SISU Idrottsutbildarna)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Gråzon Gränsfall Glasklart - tips om förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepplänk till annan webbplats
 4. Rädda Barnen - High five: 5 steg till trygg idrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Rädda Barnen - Tryggare tillsammans (webbaserad ledarutbildning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Trygga möten (Scouternas ledarutbildning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner

Emma Kronberg, föreningsutvecklare
emma.kronberg@ale.se
Ale kommun

Helene Persson, idrottskonsulent med ansvar för Ale & Lilla Edet
hp@vgidrott.se
Västra Götalands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland

Resurspersoner i Ale kommun som kan hjälpa till med kunskap, tips och råd

Demokrati- & inflytandefrågor bland unga
Tommy Westers Andersson, ungdomscoach/samordnare ungdomsinflytande
tommy.westers-andersson@ale.se

Folkhälsa & ANDTS
Dzemal Sabovic, strategisk samordnare missbruksprevention- och trygghetsfrågor
dzemal.sabovic@ale.se

Trygghets-/Säkerhetsarbete i kommunen
Jon Björgvinsson, trygghet- & säkerhetssamordnare
jon.bjorgvinsson@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-09-10 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.