Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Trygg förening

Med bidraget Trygg förening vill kommunen hjälpa föreningslivet att jobba förebyggande och agera innan problem uppstår. Trygg förening är också ett sätt att säkerställa att föreningen vet vad barnkonventionen innebär och att den efterlevs.

Trygg förening omfattar alla registrerade och bidragsberättigade föreningar i Ale kommun som redovisar barn- & ungdomsverksamhet (via aktivitetsbidraget).

År 1 utbetalas 2 000 kr. Utbetalning sker i december.
År 2 utbetalas 4 000 kr. Utbetalning sker i december.
År 3 utbetalas 8 000 kr. Utbetalning sker i december.

Därefter utbetalas 2 000 kr/år, så länge föreningen uppfyller bidragskraven.

Föreningen bildar en arbetsgrupp bestående av minst två representanter från styrelsen samt minst en ungdom, en förälder och en ledare. Arbetsgruppen arbetar under tre år igenom ett upplägg som innebär följande:

Insats / Genomförande

År 1

År 2

År 3

År 4 & framåt

Arbetsgruppen genomför utbildningen High fivelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

X
Arbetsgruppen genomför workshop i föreningen kring High five och samsyn

X
Alla ledare för barn och ungdomar ska visa begränsat utdrag ur belastningsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

X

X

X

X

Beskriva vad man gjort i verksamhetsberättelsen

X

X

X

X

Beskriva vad man planerar att göra i verksamhetsplanen

X

X

X

X

Minst tre personer deltar på två utvecklingsträffar under året


X

X

X

Alla barn- och ungdomsledare genomför webbutbildningen Tryggare tillsammans och gör därefter en digital överenskommelse med föreningen


XStyrelsen informerar alla medlemmar om Trygg förening


X

X

X

Nya barn- och ungdomsledare genomför webbutbildningen Tryggare tillsammans och gör därefter en digital överenskommelse med föreningenX

X

Diplomeringsträff med kommunen och VG-idrotten – redovisning av arbetetX


High Five

High Five anordnas av Rädda Barnen och omfattar 3 kvällar à 3 timmar, totalt 9 timmar. Träffarna innehåller:

  • Barnkonventionen
  • Fem steg till en handlingsplan
  • Konkreta verktyg för att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar

Workshop High five & samsyn

Workshopen genomförs med stöd av VG-idrotten och Ale kommun. Syftet är att implementera och sprida innehållet i High five i hela föreningen.

Begränsat utdrag ur belastningsregistret

Föreningen ska begära utdrag från alla ledare som är 15 år och äldre.

Kravet omfattar ledare som i föreningens verksamhet arbetar med eller på annat sätt har direkt eller regelbunden kontakt med barn. Som barn räknas alla upp till 18 år.

Utdraget ska uppvisas i original och återlämnas direkt till personen.

Beskriva vad man gjort i verksamhetsberättelsen

Föreningen ska i verksamhetsberättelsen beskriva vad man gjort under rubriken ”Trygg förening”. Verksamhetsberättelsen laddas upp på ale.ibgo.se tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Beskriva i verksamhetsplanen vad man tänkt göra kommande år

Föreningen ska i verksamhetsplanen beskriva vad man planerar att göra under rubriken ”Trygg förening”. Verksamhetsplanen laddas upp på ale.ibgo.se tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Minst tre personer deltar på två utvecklingsträffar per år

Ale kommun och SISU Idrottsutbildarna genomför två gånger per år gemensamma träffar med alla föreningar i Ale kommun som jobbar med Trygg förening. Syftet med träffarna är att få ett erfarenhetsutbyte föreningarna emellan samt uppföljning och utveckling av Trygg förening.

Webbutbildningen Tryggare tillsammans

En webbutbildning framtagen av Rädda Barnen. Utbildningen tar ca 40 minuter att genomföra och innehåller verktyg för att jobba med att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar, öka medvetenheten om risker samt hur man jobbar förebyggande.

Digital överenskommelse

Den digitala överenskommelsen ska tecknas av alla ledare för barn och ungdomsverksamhet. Överenskommelsen innehåller en checklista på dokument som ledaren ska känna till:

  • Samsynsavtalet ”Samsyn Ale” *
  • Strategi 2025 - Riksidrottsförbundet *
  • Föreningens värdegrund *
  • Avklarat kursen ”Tryggare tillsammans” *
  • Utbildningsnivå på föreningens ledare
  • Andra viktiga föreningsdokument

* Obligatoriskt innehåll i den digitala överenskommelsen

Styrelsen informerar om Trygg förening

Arbetet med "Trygg förening" bör finnas med som en punkt på varje styrelsemöte. Förutom det bör det också finnas med som en punkt på förenings-, ledar- och föräldraträffar.

Information om Trygg förening ska finnas på föreningens hemsida samt gärna spridas via föreningens sociala medier.

Diplomeringsträff

Diplomeringsträffen sker tillsammans med Ale kommun och VG-idrotten. Föreningen presenterar hur man jobbat med Trygg förening och hur det påverkat föreningens verksamhet. Detta görs med fördel genom en film, där representanter från föreningen berättar om arbetet med Trygg förening.

Efter träffen erhåller föreningen en logga att använda på hemsidan och i marknadsföring, som intygar att man är en Trygg förening.

Alla föreningar som genomfört Trygg förening bjuds in till Ale kommuns föreningsgala.

Uppstart sker vid två tillfällen varje år, i februari och i september. Ansökan till uppstart i februari görs senast 31 december året innan och ansökan till uppstart i september görs senast den 30 juni samma år.

Ansökan görs via kommunens digitala system, Interbook Go.

Inloggningsida Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner

Emma Kronberg, föreningsutvecklare
emma.kronberg@ale.se
Ale kommun

Helene Persson, idrottskonsulent Ale & Lilla Edet
hp@vgidrott.se
Västra Götalands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland

Resurspersoner i Ale kommun som kan hjälpa till med kunskap, tips och råd

Demokrati- & inflytandefrågor bland unga
Tommy Westers Andersson, ungdomscoach/samordnare ungdomsinflytande
tommy.westers-andersson@ale.se

Folkhälsa & ANDTS
Dzemal Sabovic, strategisk samordnare missbruksprevention- och trygghetsfrågor
dzemal.sabovic@ale.se

Trygghets-/Säkerhetsarbete i kommunen
Jon Björgvinsson, trygghet- & säkerhetssamordnare
jon.bjorgvinsson@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-10-28 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.