Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fågeldammarna, Surte

Fågeldammarna, Svandammarna, Kodammen och Hästdammen, kärt barn har många namn. Dammarna är anlagda och användes ursprungligen som magasin för vatten till den förr så viktiga kvarnverksamheten och elverket på Surte glasbruk.

Fågeldammarna Surte

Avstängningsanordning Fågeldammarna. Foto: Pelle Dalberg

Sedan slutet på 1950-talet tjänstgör de som fågeldammar med många och färggranna fåglar som gör området till ett populärt utflyktsmål.

Dammarna ligger på höjdryggen ovanför Surte samhälle, precis i kanten av Vättlefjäll. Kulturföreningen Svanen i Surte har sedan invigningen den 5:e maj 1957 arbetat med skötseln av dammarna. Området hålls lättillgängligt för människor som vill uppleva djur och natur genom att föreningen har anlagt stigar runt dammarna med informationstavlor.

Under vintern utfordras fåglarna och man håller vattnet isfritt med hjälp av tryckluft från pumpar. Detta skapar goda förutsättningar för de tama parkfåglar som lever vid dammarna, varav några är hotade s.k. lantraser. Här stannar även vilda fåglar till under sin flyttning vår och höst. Förutom ett stort antal gräsänder så kan man bland annat se kniporlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ankor, kanadagäss, grågås, stripgässlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och svangässlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom att fortlöpande kontrollera vattenkvaliteten och utföra kalkning vid behov har man även bidragit till ett naturligt fiskbestånd i dammarna. Omkring dammarna finns äldre tallskog och i västsluttningen ner mot Surte samhälle växer ädellövskog med bok, lönn, alm och ask. Bland växtarter märks stinksyskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, skogssallatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hedsävlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid dammarna och deras omgivningar finns många kulturhistoriska lämningar, inte minst från olika former av vattenbruk. I beskrivningen till detaljkartan nedan så finns många sevärda platser med.

Hitta hit

Kollektivtrafik: Buss 401 till hållplats "Bruksvägen". Följ därefter översiktskartan, avståndet till fågeldammarna är ca 1 km. Pendeltåg till Surte station följ sedan Göteborgsvägen norrut och tag höger in på bruksvägen.
Bil: Från E45 tag avfart 81, Surte norra och och kör mot Centrum. Efter 900 m sväng vänster in på Bruksvägen, efter ytterligare 700 m sväng höger in på Fågeldammsvägen. Parkering finns vid "P" på översiktskartan.

Tillgänglighet

Om du åker buss så är det en brant backe mellan busshållplatsen och dammarna. Slinga 1 i vandringsbeskrivningen, är framkomlig med rollator, barnvagn och rullstol. I övrigt är tillgängligheten god på grusvägarna i området (röd heldragen linje på detaljkartan)

Mer information

  1. VättlefjällPDF
  2. Översiktskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. Detaljkarta med vandringsbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-21 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.