Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Stora Kroksjön, Risveden

Risveden är ett storslaget naturreservat nära Göteborg där man kan uppleva landskapets dramatiska topografi i nästan orörda naturmiljöer. Området har en stor artrikedom både vad gäller flora och fauna, och för den vandringssugne erbjuder området ett vidsträckt och omväxlat scenario av sjöar, myrmarker och blandskog.

flugfiskare stora kroksjön

Flugfiske Stora Kroksjön. Foto: Bengt Svensson

Området runt stora Kroksjön domineras av gammal barrnaturskog med stort inslag av öppna och glest trädbevuxna mossar, fukthedar och kärr. Området ingår i natura 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och är av riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv. I området finns ett stort antal sällsynta och hotade arter inom mossor, lavar, kärlväxter och fåglar.

Stora Kroksjön är en näringsfattig sjö till största delen kantad av flacka stränder. Längs den norra stranden stupar dock berget brant ner i sjön, där man kan finna flera jättegrytor. Skogen runt Kroksjön är uppkommen genom spontan igenväxning av en ljunghedliknande utmark och utgörs till större delen av blandskog med barrträd såsom tall och gran, samt lövträd såsom björk och lokalt även asp, oxel och ek. De många orörda myrarna och kärren är karaktärsgivande för området, det finns såväl trädbeväxta som öppna, liksom smala kärrdrag dominerade av högvuxen pors. På många ställen kantas kärren av små, sluttande fukthedar, rika på blåtåtel och myrliljalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I stora Kroksjön finns bland annat självreproducerande bestånd av bland annat röding och elritsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Öring och regnbåge utplanteras årligen. Fiskekort kan erhållas av Abborresjöns fiskevårdsföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En fin stig leder runt sjön och här finns fyra vindskydd utefter stigen. Höjdpartiet norr om sjön erbjuder en storslagen utsikt över sjön och den omgivande skogen. På Långemossen i väster finns stora bestånd av myrlilja och orkidéer, samt torpruinen Hällspånga som var bebodd fram till år 1850. Längs östra stranden växer rikligt med klockgentianalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På klockgentianan har ägg av fjärilen alkonblåvingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster påträffats.

Andra arter som är vanliga runt Kroksjön är klockljung, vågig sidenmossa, grov hakmossa och falsk vitmossa. I Kroksjöområdet finns tjäder, orre, skogssnäppa, pärlugglalänk till annan webbplats, sparvugglalänk till annan webbplats och nattskärralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Faunan erbjuder även mård och snok samt grod- och paddlek vid södra änden av Kroksjön.

Hitta hit

Kollektivtrafik: Det går att ta sig till området med buss men det är långt att gå från hållplatsen till reservatet. Tag linje 431 till hållplats "Skogstorpsvägen". Gå 300 m norrut, tag höger och följ grusvägen 4,5 km sedan ser du entrén till naturreservatet på höger sida vägen.

Bil: Följ översiktskartan och parkera vid "P".

Grillplats

Vindskydd med grillplats finns på fyra ställen runt sjön.

Tillgänglighet

Terrängen i området är till största delen lättvandrad. Stigen ej lämplig för barnvagn, rullstol eller rollator.

  1. ÖversiktskartaPDF
  2. DetaljkartaPDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-21 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.