Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vadbacka

Miljön kring Vadbacka är innehållsrik och naturskön med många spår av gången tid. Här finns den gamla gästgivargården med anor från 1600-talet, en lång och välbevarad stenvalvsbro och Skepplanda hembygdsgård. Fallen i Forsån är imponerande vid högvatten och här ligger såväl välbevarade kvarnar som rester efter äldre kvarn- och sågverksamhet.

stenbron vadbacka

Stenvalvsbron över Forsån. Foto: Marie Odenbring

Forsån har utgjort ett centrum för kvarnrörelsen i Skepplanda med omnejd och "Fors strömmar" (nr 4 på detaljkartan) med total fallhöjd på över 40 meter utnyttjades redan under medeltiden. Under århundraden har kvarnar, sågar och garverier funnits utmed fallfåran, idag återstår två av dessa plus otaliga spår efter flera anläggningar. Under medeltiden var Grönån segelbar en bra bit in i Skepplandadalen och teorier finns om att det vid Vadbacka och Grönköp funnits en handelsplats.

Forsån har inte bara haft stor betydelse för människan. Ån och dess omgivningar hyser också ett stort antal ovanliga djurarter. De strömmande partierna som börjar nedanför fallen är perfekta lek- och uppväxtmiljöer för bland annat lax, havsöring och havsnejonögalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att ån kantas av ädla lövträd bidrar till att man här kan hitta fåglar som mindre hackspettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, forsärla och strömstare.

Vadbacka gästgivaregård (1) tillkom år 1684. Byggnaden har förändrats en del genom åren men tros ha fått sina nuvarande huvuddrag under senare delen av 1700-talet. Strax väster om gästgiveriet finns kommunens förnämsta stenvalvsbro (2) som är ca 100 meter lång och uppförd i början av 1800-talet.

I miljön ligger också Skepplanda hembygdsgård (3) med ett flertal hitflyttade byggnader såsom Framkammarstuga uppförd 1718. Intill denna ligger ett kokhus som flyttats från gästgiveriet. Här finns också det gamla sockenmagasinet, taget i bruk 1868, som tidigare stod på Skepplanda Östergård. Högstorps gamla bysmedja flyttades till hembygdsgården 1982. Miljön förvaltas av hembygdsföreningen och är en tillgänglig miljö som används för kunskapsspridning kring kulturarvet och som mötesplats i bygden.

I övre delen av Vadbacka, en bit ifrån Forsån, ligger Skepplanda hemvärnsmuséumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (5) som är väl värt ett besök. Här kan man se fordon, vapen och kläder ifrån hemvärnets långa historia. Museet har öppet tisdagar kl 18-21.

Hitta hit

Buss: Buss 434 till hållplats "Forsvallen". Från hållplatsen följ gångvägen mot Skepplanda, efter cirka 50 meter är du framme vid stenvalvsbron och ser Gästgiveriet.

Bil: Följ översiktskartan, parkering finns vid Forsvallen och Gästgiveriet, "P" på kartan. Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn, kör 2,8 km och parkera vid idrottsplats och gästgiveri. Från E45 södergående tag avfart 91 mot Skepplanda, efter 2,6 km sväng höger i korsningen i Skepplanda och parkera vid idrottsplatsen.

Tillgänglighet

Grusvägar och gångbanor (markerade med röd heldragen linje på detaljkartan) har god tillgänglighet, backen från Skepplanda samhälle till hemvärnsmuseet (5) är bitvis brant. Stigen (markerad med röd streckad linje) är smal och bitvis brant, ej lämplig med barnvagn/rullstol.

  1. ÖversiktskartaPDF
  2. DetaljkartaPDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-21 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.